Research interests

Czech poetry of the 20th century

Education

1983-1987 (VŠB - Faculty of Mining and Geology, Technical University of Ostrava: Ing.)
1990-1994 Czech literature and literary science (Faculty of Arts, University of Ostrava: Mgr.)
1999-2003 Czech literature (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno: PH. D.)

Employment

since 1994 Institute of Czech Literature, CAS

Selected bibliography (ASEP)

Books

Hruška, P. 2019. Daleko do ničeho. Básník Ivan Wernisch. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Hruška, P. 2010. Někde tady. Český básník Karel Šiktanc. Host, Brno.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Hruška, P. – Machala, L. – Vodička, L. – Zizler, J. 2008. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Dokoupil, B. et al. 2002. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Host vydavatelství, Brno.

Hruška, P. 1995. Obývací nepokoje. Sfinga, Ostrava.

Book chapters

Hruška, P. 2022. Čpavek, prosím. In: Siwczyk, K. (ed.), Na protnutí artérií. Ostrava, Protimluv, 89-86.

Hruška, P. 2018. Il grado zero della speranza (Nota al edizione italiana). In: Jan Balabán. Chiedi a papà. Torino, Miraggi Edizioni, 177-187.

Hruška, P. 2016. Pořádného tuňáka. In: Milčák, P. – Milčám, M. (eds.), Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). Levoča, Modrý Peter, 53-56.

Hruška, P. 2014. Křivá větev. In: Něco se muselo stát. Praha, Novela bohemica, 244-247.

Hruška, P. 2012. Ediční poznámka. In: Balabán, J. – Hruška, P. (eds.), Publicistika a hry. Brno, Host, X-XVII.

Hruška, P. 2012. Opomba avtorja izbora. In: Hruška, P. – Šnytova, J. – Jamnik, T. (eds.), Nesrečno srečni: antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 17-18.

Hruška, P. 2010. Vážně. In: Balabán, J. (ed.), Povídky. Brno, Host, I-IV.

Blažíček, P. et al. 2008. Poezie. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 173-277.

Křivánek, V. et al. 2007. Poezie. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 131-199.

Hruška, P. 2007. [Tak konečně zase jednou debut...]. In: Hájek, J. (ed.), Suť : 2003-2006. Praha, Agite/Fra, 4.

Blažíček, P. et al. 2007. Poezie. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 157-257.

Articles

Hruška, P. 2022. Dětstvím proti osmdesátinám. Fraktál 5(3), 182-183.

Hruška, P. 2019. Hruska.poezia.cz. Fraktál 2(1), 87-91.

Hruška, P. 2019. Víc nic. Fraktál 2(1), 182-183.

Hruška, P. 2019. Hloupý je chytrý. Šašek, kejklíř a rarach Ivan Wernisch. Host 35(7), 32-36.

Hruška, P. 2018. Postrádání po strádání: o pozdních sbírkách Ivana Wernische. Fraktál 1(3), 49-57.

Hruška, P. 2018. Kdo nám objeví Slovensko?. Fraktál 1(4), 157.

Hruška, P. 2018. Chlap ve stoje. Host 34(7), 31-35.

Hruška, P. 2017. Svá slova píšu tesařskou tužkou...: za básníkem Jaroslavem Žilou (1961-2017). Host 33(5), 6-7.

Hruška, P. 2017. Jak vidí Rilka současní čeští básníci?. Tvar 28(5), 12-13.

Hruška, P. 2017. Působení (a řádění) Ivana Wernische v Literárních novinách devadesátých let. Souvislosti 28(3), 16-33.

Hruška, P. – Kupcová, P. 2016. Ne každý les má svoji paseku. Artikl 3(6), 17.

Hruška, P. 2016. Nic vážného se neděje! Ivan Wernisch a zapomenuté kouzlo ruského lubku. Host 32(8), 61-69.

Hruška, P. 2015. Listové do nebe. Host 31(6), 10-10.

Hruška, P. et al. 2015. Bedřich Fučík. Revolver Revue 30(98), 203-226.

Hruška, P. 2014. Dekáda nespokojenosti: úsilí poezie v prvním desetiletí nového milénia. Host 30(9), 23-28.

Hruška, P. 2014. Sžírala nás touha po nejlepším. Host 30(9), 65.

Hruška, P. 2013. First step toward hope. Visegrad Insight Roč. 2, 1 /3/ (2013), 86-87.

Hruška, P. 2011. „Poeta dziś gówno znaczy“ (Antonín Sova) – sytuacja poezji w latach 90. ubiegłego wieku. Tekstualia 4(27), 171-174.

Hruška, P. 2009. Ouřezek, potutel, sakr, ošoust... (Karel Šiktanc a umění klnout). Host 25(9), 15-19.

Hruška, P. 2009. Chodec. Městský živel v poezii Karla Šiktance. Pandora -, č. 19 (2009), 88-95.

Hruška, P. 2008. Něco nás věčně nutí hrát nějaké staré drama. Disk. Časopis pro studium dramatického umění -, č. 26 (2008), 39-49.

Hruška, P. 2008. Vlastní, krvácivé jméno. Tvar 19(17), 6-7.

Hruška, P. 2008. Poezie - veskrze nespolehlivá hodnota. A2 kulturní týdeník 4(14), 1 a 14-15.

Hruška, P. – Kosák, M. 2007. RR událost sezóny 2006/2007. Revolver Revue -, č. 69 (2007), 3-31.

Hruška, P. 2007. "Fascinuje mě podivná vystrčenost zátylku do světa" : (Z rozpravy Petra Hrušky se studenty pražské FF UK v rámci cyklu "Básníci 90. let"). Souvislosti 18(2), 91-94.

Hruška, P. 2006. Když píšu…. Rukopis 1(2), 146-147.

Hruška, P. 2002. Otevřený dopis PhDr. Blahoslavu Dokoupilovi. Tvar 13(21), 15.

Hruška, P. 2002. Ad 3 polohy současné české poezie. Tvar 13(6), 2.

Hruška, P. 2002. Básně psané na střed. Romboid, literárnokritický mesačník Roč. 37, 5/6 (2002), 10-13.

Hruška, P. 2002. Druhá vlna první velikosti. Realita surrealismu 1948-1958. Host 18(10), 26-29.

Hruška, P. 2002. První knížky veršů v mladofrontovní edici Ladění. Molová tónina v obraze životní situace z debutů na přelomu 80. a 90. let. Slovenská literatúra 49(5), 399-403.

Hruška, P. 2001. "Generace" místo generace. Tvar 12(21), 6-7.

Hruška, P. 2000. Obratník (1994-1999). Česká literatura 48(3), 292-294.

Hruška, P. 1996. Do hospody v literatuře. Tvar 7(11), 14-15.

Hruška, P. 1996. Šťastný zítřek. Host č. 6 (1996), 117-118.

Proceedings

Hruška, P. 2018. Místo úvodu - projev nad hrobem Petra Bezruče 15. září 2017. In: Smolka, Z. (ed.), Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil. Ostrava, Ostravská univerzita, 9-10.

Hruška, P. 2014. Pojď ke mně umyješ mi záda. In: Onuferová, E. – Pokorná, T. (eds.), Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 23-28.

Hruška, P. 2002. "Generace" místo generace. In: Život je jinde?. Praha, Ústav pro českou literaturu, 165-172.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Hruška, P. (ed.) – Melecki, M. 2016. Prask. Protimluv, Ostrava.

Hruška, P. (ed.) 2014. Nejlepší české básně 2014. Host, Brno.

Janoušek, P. (ed.) – Janáček, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969. Academia, Praha.

E-publications

Hruška, P. 2006. V hrtanu (básnická tvorba autorů generace 60. let v době normalizace).