Research interests

19th and 20th century Czech literature; relations between art, philosophy and science

Education

2000–2005 Secondary school teaching with qualifications in Czech and German language, Faculty of Education at the University of South Bohemia in České Budějovice (Mgr.)
2005–2006 Deutsch als Fremdsprache, German studies, Slavic studies, Friedrich-Schiller-Universität Jena
2005–2009 History of modern Czech literature, Faculty of Arts at the University of South Bohemia in České Budějovice (Ph.D.)

Employment

2006–2010 Faculty of Arts at the University of South Bohemia in České Budějovice
since 2011 CAS Institute of Czech Literature

Membership

since 2011 CAS Institute of Czech Literature Editorial Board (member)
since 2016 Didactic studies, Charles University Faculty of Education in Prague (editorial board member)

Awards

2015 Otto Wichterle Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Hrdina, M. 2015. Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Book chapters

Hrdina, M. – Piorecká, K. 2014. Věřit a vědět. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v letech 1867–1885. In: Dobiáš, D. – Fránek, M. – Krejčová, I. – Piorecká, K. (eds.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Praha, Academia, 203-244.

Hrdina, M. 2012. Literárněhistorický pojem „romantismus“. In: Tureček, D. (ed.), České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 13-43.

Hrdina, M. 2012. Romantismus v české literární historii. In: Tureček, D. (ed.), České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 44-91.

Articles

Hrdina, M. 2021. Autonomizace české literatury. Historické vymezení události a zkoumání jejího průběhu na příkladu kritiky. Česká literatura 69(1), 5-32. DOI: 10.51305/cl.2021.01.01

Hrdina, M. 2021. Z literárního muzea. Sofie Podlipská. Český jazyk a literatura 71(4), 205-207.

Hrdina, M. 2020. K otázce terminologie dějin literatury ve školní literární výchově. Český jazyk a literatura 70(3), 112-115.

Hrdina, M. 2019. Poznámky k Charyparovu pojetí ideálního realismu. Česká literatura 67(3), 347-350.

Futtera, L. – Hrdina, M. (eds.) – Dlask, J. 2019. Na malém literárním poli má kritika enormní význam. Bohemica litteraria 22(2), 159-165. DOI: 10.5817/BL2019-2-7

Hrdina, M. 2019. Hanuš Věnceslav Tůma ve sporu s pražskou kritikou. Bohemica litteraria 22(2), 109-129. DOI: 10.5817/BL2019-2-5

Hrdina, M. – Fránek, M. 2019. Editorial. Bohemica litteraria 22(2), 6-7. DOI: 10.5817/BL2019-2-1

Hrdina, M. 2014. Realismus v české literatuře 19. století. Pohledy současníků, historické interpretace a badatelské perspektivy. Česká literatura 62(3), 372-394.

Hrdina, M. 2014. Dobývání nevyslovitelného v listech Irmy Geisslové a Sofie Podlipské. Tvar 25(11), 16-17.

Hrdina, M. 2014. Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu. Bohemica litteraria 17(1), 183-203.

Hrdina, M. 2013. Mrštíkův román Santa Lucia jako reflex debaty o realismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 45(2013), 32-52.

Hrdina, M. 2012. Erbenova báseň Kytice ve výuce českého jazyka a literatury. Didaktické studie 4(1), 65-68.

Hrdina, M. 2011. Termíny „romantismus“ a „romantika“ jako součást výuky českého jazyka a literatury. Didaktické studie 3(1), 61-68.

Proceedings

Hrdina, M. 2021. „Freiheit in der Kunst“. Zur Frage der Autonomie der Literaturfelder in Mitteleuropa. In: Hölter, A. – Teichgräber, S. – Ferstl, P. (eds.), Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Berlin, Weidler, 213-222.

Hrdina, M. 2021. Básníkovo okno do času. Nuda jako zamlčený činitel uměleckého zrání Jaroslava Vrchlického. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 31-41.

Hrdina, M. 2020. “Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život…” Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat.. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T. (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 139-149.

Hrdina, M. 2018. Objev vnitřního světla v duši moderního člověka. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 78-88.

Hrdina, M. 2017. Na vlnách života. Literární topos taneční zábavy v polovině sedmdesátých let 19. století. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z. (eds.), Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 155-164.

Hrdina, M. 2017. Propast a chrám. Metaforika chaosu a řádu v české poezii sedmdesátých let. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 182-198.

Editions

Hrdina, M. (ed.) 2017. Šeřík a růže : korespondence Irmy Geisslové a Sofie Podlipské, 1883-1897. Academia, Praha.

Other scholarly activities

Since 2013, participation in the preparation of interdisciplinary symposia, which take place in Pilsen. Since 2018, participation in the activities of the Central Commission of the Olympiad in the Czech language.