Research interests

Literary theory, comparative literature, semiotics, cultural studies

Education

1972-1978 French Language and Literature, Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Charles University in Prague
1975-1976 French Literature, Faculty of Arts, Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand
1978 PhDr. (Philosophiae doctor), Faculty of Arts, Charles University in Prague
1983 CSc. (Candidatus scientiarum - Ph.D.), Institute of Czech and World Literatures, Czechoslovak Academy of Sciences
1997 Docent (Associate professor), Faculty of Arts, Charles University in Prague
Professor, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

Employment

1981 - 1993 Institute of Czech and World Literatures, Czechoslovak Academy of Sciences
1993 - Faculty of Arts, Charles University in Prague
1998 - Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences
2002 - 2013 Faculty of Education, Charles University in Prague

Membership

2005 - member of the specialist board (doctoral study) - comparative literature, Faculty of Arts, Charles University in Prague
2010 - member of the specialist board (doctoral study) - aesthetics. Faculty of Arts, Charles University in Prague
member of the specialist board (doctoral study) - czech literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Podhajský, F. et al. 2016. Fikce Jaroslava Haška. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2005. Romantismus a romantismy : Pojmy, proudy, kontexty. Karolinum, Praha.

Hrbata, Z. 1999. Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. H & H, Jinočany.

Housková, A. – Hrbata, Z. 1993. Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Ústav pro českou a světovou literaturu, Praha.

Book chapters

Hrbata, Z. 2021. Místo úvodu. In: Putování s obrázky. Nymburk, Vega-L, 3-4.

Hrbata, Z. 2020. Poznámky ke komparativní poetice. In: Borisov, B. (ed.), V bezkraja večen i nezrim. Jubileen sbornik, posveten na prof. Žoržeta Čolakova. Plovdiv, Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarskij“, 27-36.

Hrbata, Z. 2016. Obrazy George Sandové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 255-265.

Hrbata, Z. 2014. Komentář k novému vydání Cesty do Itálie. In: Ibrahim, R. – Stich, A. (eds.), Vznešenost přírody ; Cesta do Itálie. Praha, Host, 539-568.

Hrbata, Z. 2013. O poetice Kapitána Fracasse. In: Pilný, O. – Horová, M. (eds.), 'Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 74-86.

Hrbata, Z. 2012. Zauvahi do komparativistiki. In: Hrytsyk, L. (ed.), Zachid – schid: osnovni tendenščiji rozvytku sucasnoho porivnjalnoho literaturoznavstva. Donetsk, Landon, 48-52.

Hrbata, Z. 2006. Polákova Vznešenost přírody v kontextu preromantické deskriptivní poezie a estetiky malebna. In: Fedrová, S. (ed.), Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 337-345.

Hrbata, Z. 2006. Roviny metafor v myšlení. In: Král, O. – Hrbata, Z. (eds.), Různost rozhovorů: (Poezie - Filosofie - Věda). Praha, Malvern pro oddělení komparatistiky Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, 107-125.

Hrbata, Z. 2004. Cesty a příběhy kavalírů. In: Král, O. – Hrbata, Z. (eds.), Cesty: Pojem - Metafora - Žánr. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 53-75.

Hrbata, Z. 2001. Cesty. In: Mukařovský, J.,Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 21-50.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2001. Pozdní nebo opožděný romantismus? Česká poezie druhé poloviny 19. století a další vývoj romantismu v západní Evropě. In: Mukařovský, J.,Česká literatura na konci tisíciletí I. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 191-199.

Hrbata, Z. – Kopta, . 2001. Chateaubriand en Boheme. In: Kopta, ..,Chateaubriand. Paris, Prague, Venise, Presses Universitaires Blaise Pascal, 73-86.

Articles

Hrbata, Z. – Jaluška, M. 2020. Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl 17(34), 15-47. DOI: 10.14712/23366680.2020.2.1

Hrbata, Z. 2019. (Nejen) k ideálnímu realismu. Česká literatura 67(3), 343-346.

Hrbata, Z. 2019. K hlubinným souvislostem. In memoriam V. S.. Svět literatury 29(60), 154-157.

Hrbata, Z. 2019. Texty a paratexty. Styl Zeyerových autorských úvodů k epice. Bohemica Olomucensia 11(1), 180-213.

Hrbata, Z. 2017. Goethovy italské krajiny. Svět literatury 27(55), 67-82.

Hrbata, Z. 2015. Kontinuita a transformace básnictví : k Baudelairově i Gautierově poetice. Svět literatury 25(51), 67-83.

Hrbata, Z. 2014. Groteskno Haškových cestovních povídek. Slovenská literatúra 61(3), 181-198.

Hrbata, Z. 2014. "Le panache blanc" - bílý chochol na klobouku : gaskoňští kadeti a emblémy Cyrana z Bergeraku. Slovo a smysl 11(21), 109-118.

Hrbata, Z. 2012. Empirická krajina v románové krajinné vizi. Reprezentace prostoru v Balzakových Šuanech. Svět literatury 22(45), 218-241.

Hrbata, Z. 2008. Dílčí úvaha o myšlení Zdeňka Mathausera. Svět literatury 18(37), 187-198.

Hrbata, Z. 2007. Barthesovy formy dějin. Česká literatura 55(6), 810-814.

Hrbata, Z. 2006. Jít a vidět - rytmus pohybu a metamorfózy psaní. Tvar 17(3), 6-7.

Hrbata, Z. 2006. Aspekty prostoru v Máchových Cikánech. Česká literatura Roč. 54, 2/3 (2006), 186-197.

Procházka, M. – Hrbata, Z. 2003. Deskriptivní poezie - žánry, diskursy, reprezentace: K problému heterogennosti (nejen) v preromatismu. Svět literatury Roč. 13, 26/27 (2003), 7-38.

Hrbata, Z. 2003. Od konstrukce struktur a systemizace díla ke čtení a k prodlužování textu. (Několik poznámek k metaforičnosti dekonstrukce a pluralizace textu). Česká literatura 51(5), 570-579.

Hrbata, Z. – Procházka, M. 2001. Epopej a ironie. K problémům pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století. Svět literatury 21/22 (2001), 33-82.

Hrbata, Z. 1999. In memoriam: Vladimír Macura. Litteraria Pragensia 9(17), 90-92.

Proceedings

Hrbata, Z. 2019. Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 191-201.

Hrbata, Z. 2017. Válkou k objevům. Denonova cesta za uměním. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 239-251.

Hrbata, Z. 2014. „Slavovlašská“ Itálie a „naši předci Galové“. Komparativní pohled na některé konstrukty slovanománie a keltománie. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 146-156.

Hrbata, Z. 2014. Thespidova kára. In: Jedličková, A. (ed.), O popisu. Praha, Akropolis, 110-126.

Hrbata, Z. 2014. The chariot of Thespis. In: Jedličková, A. (ed.), On Description. Praha, Akropolis, 116-133.

Hrbata, Z. 2011. Poslední den odsouzence. In: Peisertová, L. – Petrbok, V. – Randák, J. (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha, 243-249.

Hrbata, Z. 2010. Subjekt in articulo mortis a tváří v tvář přírodě. In: Piorecký, K. (ed.), Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 97-111.

Hrbata, Z. 2008. Území exotiky. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 9-17.

Hrbata, Z. 2004. Objevování a vynalézání hor: Příklad Hallerových Alp. In: Svatoň, V. – Housková, A. (eds.), Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha, FFUK, 159-170.

Editions

Hrbata, Z. – Procházka, M. (eds.) – Mácha, K. 2008. Prózy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M. (eds.), 2005. Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha.