Research interests

digital literature in social media, Czech literary Internet, bibliography

Education

2020 Czech Literature (Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts: Ph.D)
2013 Czech Philology with a Focus on the Editorial Work in Mass Media (Palacký University in Olomouc, Faculty of Arts: Mgr.)
2011 Historical and Literary Studies (University of Pardubice, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

since 2015 Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech literary bibliography, bibliographer

Selected bibliography (ASEP)

Books

Hartmanová, P. 2021. Digitální literatura sociálních médií. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc.

Book chapters

Hartmanová, P. – Sládková, L. 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Hartmanová, P. 2014. Kateřina Tučková a její ceny. In: Machala, L. – Kožušníková, P. (eds.), Cenová bilance 2013. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 40-54.

Articles

Hartmanová, P. 2021. Mýtem překrytý střet hodnot a očekávání. Příspěvek k výzkumu digitální literatury sociálních médií. Bohemica Olomucensia 13(1), 222-230.

Malínek, V. – Hartmanová, P. 2021. Bibliografické databáze jako pramen pro datovou analýzu. Potenciál a limity České literární bibliografie pro kvantitativní výzkum. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století 13(1), 50-81. DOI: 10.54681/c.2021.1.3

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2019. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. The Grey journal Roč. 15, Special winter issue (2019), 16-22.

Hartmanová, P. 2015. První ročník konference o literatuře v digitálním věku. Česká literatura 63(6), 987-990.

Proceedings

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2018. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: Vyčítalová, H. (ed.), Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague, National Library of Technology, 21-31.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).