Research interests

bibliography

Education

2019 Literary studies (University of Opole, Faculty of Philology: Ph.D.)
2013 Slavic studies (University of Opole, Faculty of Philology: Mgr.)
2011 Slavic studies (University of Opole, Faculty of Philology: Bc.)

Selected bibliography (ASEP)

Book chapters

Gnot, A. 2021. Vzájemné kolonizování české a německé kultury v románu Oty Filipa Cesta ke hřbitovu. In: James, P. – Mitterbauer, H. (eds.), Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur. Imaginationen und Interrelationen. Berlin, Frank & Timme, 167-188.

Articles

Gnot, A. 2023. Ohlédnutí za působením mezinárodního Konsorcia literárněvědné bohemistiky. Bohemica litteraria 26(2), 111-113. DOI: 10.5817/BL2023-2-8

Gnot, A. 2022. Několik otázek ke světové bohemistice. Výsledky ankety bohemistického konsorcia při příležitosti VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 70(2), 241-245.

Gnot, A. 2022. Hledání nových mistrů. Česká literatura 70(1), 58-62.

Gnot, A. 2021. Biografie pod specjalnym nadzorem. Adeptus Č. 18 (2021), 2724. DOI: 10.11649/a.2724

Gnot, A. 2020. Opisuji doslova. Strategie využití citace z archivních dokumentů v sedmém životopise Oty Filipa. Česká literatura 68(6), 655-676.

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Proceedings

Gnot, A. 2018. Překlady děl Jakuba Demla do polštiny. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 274-285.