Research interests

Czech and German literature in the 19th century; German-Bohemistic-Studies; Regionalism

Education

since 2017 Germanic Literatures (Faculty of Arts, Charles University: doctoral study)
2017 Czech Language and Literature - German Language and Literature (Faculty of Arts, Charles University: Master's study)
2016 History - Czech History in Europian Context (Faculty of Arts, Charles University: rigorosum)
2016 History - Czech History in Europian Context - Teaching Czech Language and Literature at Secondary Schools (Faculty of Arts, Charles University: Master's study)
2014 Czech Language and Literature - German Language and Literature (Faculty od Arts, Charles University: Bachelor's study)
2013 History (Faculty of Arts, Charles University: Bachelor's study)

Employment

since 2017 Institute od Czech Literature, CAS
since 2016 Dr. Josef Pekař Grammar School

Selected bibliography (ASEP)

Books

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Book chapters

Futtera, L. 2021. Der Herrscher und sein Verräter. Die Darstellung Milotas von Dědice in der deutsch(böhmisch)en und tschechischen Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Voda Eschgfäller, S. – Horňáček, M. (eds.), Ottokar II. redivivus.. Dresden, Thelem, 211-244.

Futtera, L. 2018. Ludwig Winder. Následník trůnu. In: Šámal, P. – Pavlíček, T. – Barborík, V. – Janáček, P. (eds.), Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti.. Praha, Academia, 462-464.

Futtera, L. 2017. “My zde bychom se o menšiny měli více starati, vždyť je máme tak blízko.” Josef Maštálko a Výstava českého severu roku 1927. In: Boleslavica ’17. Mladá Boleslav, Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 103-119.

Articles

Futtera, L. 2022. Deník Politik jako prostor české umělecké kritiky. Slovo a smysl 19(40), 65-85. DOI: 10.14712/23366680.2022.2.3

Futtera, L. 2021. Pfeiler einer Brücke. Die regionale Perspektive der tschechischsorbischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 68(1), 34-51.

Futtera, L. 2021. „Podívejte se na západ, tam jsou Němci a za nimi Tataři!“ Krkonošská literatura mezi Čechy, Němci, romantismem a realismem. Dějiny a současnost 43(8), 13-16.

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Fránek, M. – Futtera, L. 2021. The Portrayal of Princess Libuše in Nineteenth-Century German and Czech Opera Librettos. Hudební věda 58(4), 471-510.

Futtera, L. 2020. Folgen des Thronfolgers. Die erste Rezeptionswelle des Franz-Ferdinand-Romans. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 34(2), 159-172. DOI: 10.5817/BBGN2020-2-12

Futtera, L. 2020. Pro dítě, vlast a národ. Počátky mladoboleslavské dětské opatrovny. Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska Roč. 19, 12/13 (2020), 9-35.

Futtera, L. 2019. Krabat. Čaroděj z Černého mlýna. Dějiny a současnost 41(2), 14-16.

Futtera, L. – Hrdina, M. (eds.) – Dlask, J. 2019. Na malém literárním poli má kritika enormní význam. Bohemica litteraria 22(2), 159-165. DOI: 10.5817/BL2019-2-7

Futtera, L. 2019. Na literární pole s humorem! Humoristický almanach April a česká literární kritika po roce 1861. Bohemica litteraria 22(2), 81-108. DOI: 10.5817/BL2019-2-4

Futtera, L. 2019. Hledal v rukopisu tajné caubršpruchy, aby mohl lépe citirovat duchy. Dějiny a současnost Č. 10 (2019), 14-17.

Futtera, L. 2019. Nesmělé kamenění. Druhý život Josefa Pekaře na mladoboleslavském gymnáziu. Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska 18', XI (2019), 61-89.

Futtera, L. 2018. “…ein gewisser Rübezahl durchs Riesengebirge zu geistern hatte.” Rübezahl als Identitäts- und Erinnerungsbegriff. Aussiger Beiträge 12(2018), 65-84.

Futtera, L. 2018. Milota z Dědic. Dějiny a současnost 40(8), 36-38.

Futtera, L. 2017. Rýbrcoul :"Zlej duch, který na horách tu číhá". Dějiny a současnost 39(9), 32-34.

Proceedings

Futtera, L. 2022. Putování za Libuší aneb Identity Josefa Jiřího Kolára. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 126-140.

Futtera, L. 2021. „Láska budiž naším vodítkem a české hory naší láskou“. Krkonošská turistika mezi romantismem, realismem a nacionalismem. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 250-263.

Futtera, L. 2019. „Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie.” Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 167-180.