Research interests

Czech poetry of the 20th century; theory of literature; bibliography

Education

2017 History of Czech Literature and Theory of Literature (Charles University, Faculty of Arts: Ph.D.)
2009 Czech Language and Literature - Comparative Literature (Charles University, Faculty of Arts: Mgr.)

Employment

since 2011 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences
2015-2016 Podještědské gymnázium Liberec
2010-2013 Podještědské gymnázium Liberec

Selected bibliography (ASEP)

Books

Flanderka, J. 2022. Článková bibliografie časopisu Dialog (1966–1969, 1990–1992). Ústav pro českou literaturu AV, Praha. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580633

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Book chapters

Flanderka, J. 2018. Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech. In: Hrabal, J. (ed.), Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 171-184.

Flanderka, J. 2015. „Prchají z lesů múzy...“ Možnosti básnické reflexe (vnějšího) světa v době válečné vřavy (básnické sbírky Viléma Závady ze čtyřicátých let)\n. In: Schmarc, V. (ed.), Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 168-179.

Flanderka, J. 2012. Prostory paměti jakožto klíčový pojem v koncepci kulturní paměti Aleidy Assmannové (a kontext dalších kulturně teoretických přístupů). In: Komenda, P. – Malinová, L. – Změlík, R. (eds.), Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, Univerzita Palackého, 217-221.

Articles

Flanderka, J. 2015. Iniciační cesta na Jih : příspěvek k intertextové interpretaci Holanovy Toskány. Česká literatura 63(4), 541-558.

Soukup, J. – Flanderka, J. 2014. Konference "Obrazy, ze kterých žiji" : dílo Bohumila Hrabala v proměnách. Česká literatura 62(3), 498-503.

Flanderka, J. 2013. Paměť jako kulturní fenomén v pojetí Aleidy Assmannové. Česká literatura 61(1), 51-55.

Flanderka, J. 2011. Strukturální myšlení Jana Mukařovského: od systémovosti k jedinečnosti. Svět literatury 21(43), 101-113.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).