Research interests

18th to 20th century Czech literature in the Central European context; Romantic nationalism; multilingual writers; theory of verse

Education

2009 Slavic studies (Faculty of Arts, Charles University, Prague; Ph.D.)
2001 Czech studies - Slavic studies - Comparative studies (Faculty of Arts, Charles University; M.A. Hons)
2000 Comparative studies (University of Vienna; semester exchange)
2000 Russian studies (St. Petersburg state university; semester)
1999 German literature (University of Konstanz; semester)
1998 Polish studies (Jagiellonian University, Kraków; semester)

Employment

since 2010 Institute of Czech literature, CAS
2018 University of Padua (visiting professor)
2017 University of Padua (visiting researcher)
2016 W1-Berufungsliste Westslavistik, University of Leipzig (tertio loco)
2015 University Ca Foscari, Venice (visiting professor)
2006-2010 University of Pisa
2003-2005 Lomonosov state university, Moscow
2001-2003 University of Regensburg

Membership

2019 National Scientific Habilitation (ASN) in the sector 10/M2 Slavic Studies, MIUR, Italy
Member of the Czech Slavist Committee
Member of the Scientific Board, Česká knižnice (Czech Literature Edition)
Member of the Board, Matice česká (Czech Language Foundation)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Dobiáš, D. 2019. Manuscripts of Dvůr Králové and Zelená Hora. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha.

Dobiáš, D. 2018. Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Book chapters

Dobiáš, D. 2022. Hanka, Václav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 341-342.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Mythology. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 811-812.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Cultural institutions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 834-836.

Dobiáš, D. 2022. Tyrš, Miroslav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 589.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Narrative literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 820-821.

Dobiáš, D. 2022. Čelakovský, František Ladislav. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 264-265.

Dobiáš, D. 2022. Czech: History Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 823-824.

Dobiáš, D. – Nekula, M. 2022. Czech: Commemorations, festivals. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 828-830.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Politics and nationalism in the Bohemian Lands and Upper Hungary. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 804-806.

Dobiáš, D. 2022. Czech: Critical Writing. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 826-827.

Dobiáš, D. 2022. Jungmann, Josef. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 381-382.

Dobiáš, D. 2020. Překlad jako tvůrčí cesta vícejazyčného autora. K pozdním překladům Jiřího Gruši z němčiny do češtiny. In: Flemrová, A. – Šuman, Z. (eds.), Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 257-268.

Dobiáš, D. 2018. Německý klasicismus 18. a počátku 19. století a česká literatura. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host, 88-131.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Bible/classics translations. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Oral literature. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 768-769.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Text editions. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 775-776.

Dobiáš, D. 2018. Czech: Patriotic poetry and verse. In: Leerssen, J. (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 773-774.

Dobiáš, D. 2018. Pojem klasicismus v literárněvědné bohemistice. In: Tureček, T. – Zajac, P. (eds.), Český a slovenský literární klasicismus. Brno, Host.

Dobiáš, D. 2017. Bára la sauvageonne de Božena Němcová, récit de la vie paysanne. In: Gauthier, C. (ed.), Auerbach, Grigorovitch, Němcova : Trois récit villageois autour de 1848. Reims, Epure. Editions et presses universita, 223-233.

Dobiáš, D. 2016. Die Königinhofer und Grünberger Handschrift. Zu den Übereinstimmungen und Unterschieden in ihrer tschechisch- und deutschsprachigen Rezeption 1817–1848. In: Marinelli-König, G. – Hofeneder, P. (eds.), Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wien, Harrassowitz, 43-52.

Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Der 16. Fragebogen. Klagenfurt, Wieser, 347-365.

Dobiáš, D. 2014. Nachwort. In: Dobiáš, D. (ed.), Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Klagenfurt, Wieser Verlag, 381-397.

Dobiáš, D. 2013. Svobodný prostor Patrika Ouředníka. In: Ouředník, P. (ed.), Svobodný prostor jazyka. Praha, Torst, 9-14.

Dobiáš, D. 2012. Závěrečná poznámka. In: Otruba, M. – Dobiáš, D. (eds.), Hledání národní literatury. Praha, Academia, 435-447.

Dobiáš, D. 2011. La discussione sui versi andati a male: sulla destalinizzazione nelle riviste ceche degli anni Sessanta. In: Caccamo, F. – Tria, M. – Helan, P. (eds.), Primavera di Praga, risveglio europeo. Firenze, Firenze University Press, 61-72.

Dobiáš, D. 2008. Diskuse o "Verši pro kočku". In: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha, Československé dokumentační středisko, 53-273.

Articles

Dobiáš, D. 2022. Ignác Cornova a Václav Stach. Kapitola z počátků novočeského básnictví. Cornova 12(1), 7-18. DOI: 10.51305/cor.2022.01.01

Dobiáš, D. 2021. Karel Havlíček jako čtenář, kritik a spisovatel. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 66, 3/4 (2021), 175-177. DOI: 10.37520/amnpsc.2021.033

Dobiáš, D. 2020. “Že by Rukopis byl pravý, co jste našli ve sklepě?” Romantické nálezy starých českých památek jako předmět satiry. Dějiny a současnost 42(5), 39-42.

Dobiáš, D. 2020. Prva polemika za modernu češku književnost među učenjacima i pjesnicima. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 5-14.

Dobiáš, D. 2019. Jiří Grušas „Heimwörter“. Sudetenland 60(1), 39-42.

Dobiáš, D. 2019. Znepokojové vzpomínání na „Rukopisy“. Od Dobrovského po Zbyhoně!. Dějiny a současnost Č. 10 (2019), 10-13.

Dobiáš, D. 2019. „They Now Have to Create an Entirely Different Vehicle, if They Want to Catch Up with Other Nations…” Prague Literary Culture in Enlightenment-Era Travelogues. Cornova 9(2), 7-29.

Dobiáš, D. – Smyčka, V. 2018. Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66(1), 3-33.

Dobiáš, D. 2017. Vzpomínání na Rukopisy. Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v memoárech. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 62, 3/4 (2017), 52-62.

Dobiáš, D. 2014. Josef Jungmann und seine Bemühungen um einen anspruchsvollen tschechischen Vers in den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1-2 (2014), 211-224.

Dobiáš, D. 2012. Invariant životního příběhu: Cvičení mučení jako klíč k dílu Jiřího Gruši. Souvislosti 23(3), 151-158.

Dobiáš, D. 2012. Vtoraja žizň Kraledvorskoj i Zelenogorskoj rukopisej v češskoj litěrature 19. věka. Slavjanskij al'manach Roč. 16, - (2012), 284-291.

Dobiáš, D. 2012. Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Česká literatura 60(3), 355-367.

Dobiáš, D. 2011. Gruša překládá Grušu. Tvar 22(20), 8-9.

Dobiáš, D. 2011. Zrcadlení se. Karel Jaromír Erben a Václav Nebeský v literatuře. Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 86-96.

Dobiáš, D. 2011. Literární mystifikace jako krásné umění (?). Česká literatura 59(6), 872-876.

Proceedings

Dobiáš, D. 2022. „Pouhé Lumíra jmě přešlo na potomky.“ Bardi v Rukopisech a v diskusi o národní literatuře. In: Petrasová , T. – Machalíková, P. (eds.), Dílo a proměna myšlení v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 54-68.

Dobiáš, D. 2021. Michael Denis und das Bardenwesen in den Anfängen der modernen Poesie in den böhmischen Ländern. In: Hölter, A. – Teichgräber, S. – Ferstl, P. (eds.), Begegnungen zentraleuropäischer Literaturwissenschaft. Berlin, Weidler, 257-268.

Dobiáš, D. 2014. České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 49-58.

Dobiáš, D. 2012. Einige komparatistische Bemerkungen zum Vers der Básně v řeči vázané. In: Woldt, C. (ed.), Tschechisch bis 1775 – historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen?. München, Verlag Otto Sagner, 112-124.

Dobiáš, D. 2010. Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše. In: Jungmannová, L. (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 513-522.

Editions

Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Díla pro děti. Dodatky – dramata a překlady. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2021. Jiří Gruša. Rozhovory. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2019. Jiří Gruša – Karel Kraus – Josef Balvín: Překlady a adaptace. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2018. Jiří Gruša. Básně. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2017. Eseje a studie o diplomacii a politice. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2016. Eseje o literatuře a kultuře II.. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2015. Prózy II. Romány. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. (ed.) 2015. Eseje a studie o literatuře a kultuře. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2015. Mimner oder das Tier der Trauer. Wieser Verlag, Klagenfurt.

Dobiáš, D. (ed.) – Gruša, J. 2014. Prózy I. Povídky a novely. Barrister & Principal, Brno.

Dobiáš, D. – Zimmerman, H. (eds.) – Gruša, J. 2014. Essays und Studien bis zum Jahr 1990. Wiser Verlag, Klagenfurt.

Dobiáš, D. (ed.) 2010. Rukopis královédvorský. Rukopis zelenohorský. Host, Brno.