Research interests

Education

1994–2000 Faculty of Education Charles University, Prague
2001 Rigorosum – PhDr.
2005–2013 Postgraduate studies of Czech and Czechoslovak history, Charles University, Prague, Ph.D.

Employment

1996–1998 Chateau Hořovice
1998–2000 Grammar school Buďánka
2002 National Gallery of Prague
2002–2005 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
2003–2012 Journal History and Present
2011 Institut of Czech Literature, Literary Lexicography Department

Selected bibliography (ASEP)

Books

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Bažantová, J. et al. 2017. Spořilov: komunita a její osobnosti. Prostor - architektura, interiér, design, Praha.

Burget, E. 2017. Dramatik na pranýři : podivný osud spisovatele Františka Zavřela. Academia, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Book chapters

Burget, E. 2018. Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech Viléma Hejla. In: Hrabal, J. (ed.), Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 227-240.

Burget, E. 2018. Úvodem. Kapitola VII. Samizdat a svět za železnou oponou. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 79-87.

Burget, E. (ed.) 2018. Předmluva. In: Jirásek, A. (ed.), Staré pověsti české. Praha, Knižní klub.

Burget, E. 2017. Spisovatel proti moci, nebo člověk kompromisu? Portrét Dušana Hamšíka. In: Petráš, J. – Svoboda, L. (eds.), Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 231-238.

Burget, E. 2014. Duch řádu a heroismu. Napoleonská společnost v Praze ve třicátých letech 20. století. In: Zemanová, M. – Zeman, V. (eds.), Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem ; Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, 187-199.

Burget, E. 2011. Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 431-445.

Burget, E. 2011. Nejen protektorátní léta Františka Zavřela. In: Magincová, D. (ed.), O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 201-224.

Burget, E. 2011. Josef Svozil - kněz, novinář, politik. In: Marek, P. (ed.), Jan Šrámek a jeho doba. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 162-170.

Articles

Burget, E. 2021. Zrození šedé z černé a bílé. Pokus o historickou rekonstrukci pojmu šedá zóna. Česká literatura 69(4), 425-452. DOI: 10.51305/cl.2021.04.01

Burget, E. – Loučová, P. – Olšáková, D. 2021. The Gray Zone as an Oppositional Communication Channel. Czech Experts, Dissent and the Environmental Agenda. Práce z dějin Akademie věd 13(2), 1-22.

Burget, E. 2020. Role historické paměti v románech Viléma Hejla. Slavica Wratislaviensia 173(3986), 391-399. DOI: 10.19195/0137-1150.173.32

Burget, E. 2019. Dvořak, Arnošt. Husité. Tragédie o pěti dějstvích. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 13-22.

Burget, E. 2018. Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence\nJana Liera a Julia Zeyera. Česká literatura 66(5), 755-757.

Burget, E. 2016. Zásada sporu Viléma Hejla. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 7(1), 39-53.

Burget, E. – Přibáň, M. 2016. Samizdat jako historické téma. Česká literatura 64(6), 819-821.

Burget, E. – Loučová, P. 2016. Darntonův model komunikační sítě a výzkum samizdatu: k překladu studie „Co jsou to dějiny samizdatu?“. Česká literatura 64(6), 867-869.

Burget, E. – Přibáň, M. 2016. Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice?. Česká literatura 64(6), 917.

Burget, E. 2014. Ukrutnost knížete Boleslava. Drama Františka Zavřela o počátcích české státnosti. Divadelní revue 25(1), 57-69.

Burget, E. 2013. Větrat, dokud je čas. Literární noviny 24(9), 22-23.

Burget, E. 2012. Obraz Itálie v literárním díle Františka Zavřela. Jihočeský sborník historický Roč. 81, Suppl. 4 (2012), 427-434.

Burget, E. 2012. Nejsmělejší letec říšskoněmecký. Příběh pomníku prince Tassilla u Klecan. Dějiny a současnost 34(1), 12.

Burget, E. 2012. Konec Dějin a současnosti. Literární noviny 23(39), 20-21.

Proceedings

Burget, E. 2018. Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 303-310.

Burget, E. 2015. Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R. (eds.), Útisk – charita – vyloučení : sociální 19. století. Praha, Academia, 44-57.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.