Research interests

Education

Employment

Membership

Awards

Selected bibliography (ASEP)

Books

Augustová, Z. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Academia – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Augustová, Z. 2018. Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury. Ústav pro českou literaturu – Transteatral, Praha.

Book chapters

Augustová, Z. et al. 2022. Staatskunst oder Nestbeschmutzung? Politische Kunst im internationalen Vergleich. In: Janke, P. – Teutsch, S. (eds.), JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2020-2021. Wien, Praesens Verlag, 322-331.

Augustová, Z. 2022. Friederike Mayröcker - posedlost psaním. Život jako literatura. In: Mayröcker, F. (ed.), A zatřásla jsem miláčkem. Praha, Dybbuk, 148-153.

Schenkermayr, C. (ed.) – Augustová, Z. – Belobratow, A. – Strigl, D. 2020. Traditionen und Transformationen: Gespräch mit Zuzana Augustová, Alexander W. Belobratow, Daniela Strigl, moderiert von Christian Schenkermayr: Sprachspiel – Satire – Subversion. Komik-Traditionen bei Elfriede Jelinek. In: Janke, P. – Schenkermayr, C. (eds.), Komik und Subversion - Ideologiekritische Strategien. Wien, Praesens Verlag, 179-188.

Augustová, Z. 2019. Text a Mlčení. In: Bernhard, T. (ed.), Oběd u Wittgensteina. Praha, Národní divadlo, 36-47.

Augustová, Z. 2019. Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, W. (ed.), My jsme tři. Praha, Studio Rote, 76-82.

Augustová, Z. 2018. Veliký Mág. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 39-47.

Augustová, Z. 2017. Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu. In: Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.), Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU, 13-54.

Articles

Augustová, Z. 2022. Vedlejší, respektive přídavný text dramatu (na příkladu Havlova Odcházení). Divadelní revue 33(3), 65-70.

Augustová, Z. 2021. Nová fáze recepce dramatického díla Thomase Bernharda?. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 24(2), 29-46. DOI: 10.5817/TY2021-2-4

Augustová, Z. 2018. H. C. Artmann. Souvislosti 29(2), 31-43.

Augustová, Z. 2017. A pak přišla Mirna. Svět a divadlo 28(1), 110-116.

Augustová, Z. 2017. Hamlet a Strach. Svět a divadlo 28(2), 12-22.

Editions

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.) 2017. Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. NAMU, Praha.