Research interests

Education

Employment

Membership

Awards

Selected bibliography (ASEP)

Books

Augustová, Z. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama. Academia – Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Augustová, Z. 2018. Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury. Ústav pro českou literaturu – Transteatral, Praha.

Book chapters

Augustová, Z. 2023. The German-Language Critical Reception of Čapek’s W.U.R. In: Pecková Černá, M. – Zahirović, H. (eds.), The Days After. Ethical Dilemmas of Industrial and Post-Industrial Society in 20th and 21st Century Theatre in the Light of Karel Čapek´s Plays R.U.R. and The White Plague. Praha, Institut umění - Divadelní ústav, 26-39.

Augustová, Z. et al. 2022. Staatskunst oder Nestbeschmutzung? Politische Kunst im internationalen Vergleich. In: Janke, P. – Teutsch, S. (eds.), JELINEK[JAHR]BUCH. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2020-2021. Wien, Praesens Verlag, 322-331.

Augustová, Z. 2022. Friederike Mayröcker - posedlost psaním. Život jako literatura. In: Mayröcker, F. (ed.), A zatřásla jsem miláčkem. Praha, Dybbuk, 148-153.

Schenkermayr, C. (ed.) – Augustová, Z. – Belobratow, A. – Strigl, D. 2020. Traditionen und Transformationen: Gespräch mit Zuzana Augustová, Alexander W. Belobratow, Daniela Strigl, moderiert von Christian Schenkermayr: Sprachspiel – Satire – Subversion. Komik-Traditionen bei Elfriede Jelinek. In: Janke, P. – Schenkermayr, C. (eds.), Komik und Subversion - Ideologiekritische Strategien. Wien, Praesens Verlag, 179-188.

Augustová, Z. 2019. Text a Mlčení. In: Bernhard, T. (ed.), Oběd u Wittgensteina. Praha, Národní divadlo, 36-47.

Augustová, Z. 2019. Experimentální dramatik Wolfram Höll. In: Höll, W. (ed.), My jsme tři. Praha, Studio Rote, 76-82.

Augustová, Z. 2018. Veliký Mág. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 39-47.

Augustová, Z. 2017. Změna paradigmatu v německojazyčném divadle a dramatu. In: Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.), Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU, 13-54.

Articles

Augustová, Z. 2024. Emil František Burian. Procitnutí jara v D 36. Slovenské divadlo 72(1), 58-73. DOI: 10.31577/sd-2024-0005

Augustová, Z. 2024. Překračování hranic v literatuře a divadle. Česká literatura 72(2), 243-246.

Augustová, Z. 2023. Inspirace poetikou Ernsta Jandla v současné české a rakouské dramatice na příkladu her Niekur a fake reports. ArteActa 6(10), 55-83.

Augustová, Z. 2022. Vedlejší, respektive přídavný text dramatu (na příkladu Havlova Odcházení). Divadelní revue 33(3), 65-70.

Augustová, Z. 2021. Nová fáze recepce dramatického díla Thomase Bernharda?. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře 24(2), 29-46. DOI: 10.5817/TY2021-2-4

Augustová, Z. 2018. H. C. Artmann. Souvislosti 29(2), 31-43.

Augustová, Z. 2017. Hamlet a Strach. Svět a divadlo 28(2), 12-22.

Augustová, Z. 2017. A pak přišla Mirna. Svět a divadlo 28(1), 110-116.

Editions

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.) 2017. Horizonty evropského dramatu: Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. NAMU, Praha.

E-publications

Augustová, Z. – Pfeiferová, D. – Beyerová, V. 2021. RakLit: Vážně? Nevážně! – Ernst Jandl.

Augustová, Z. – Pfeiferová, D. – Beyerová, V. 2021. RakLit: Vážně? Nevážně! – Elfriede Jelinek.

Augustová, Z. – Pfeiferová, D. – Pecka, Z. – Beyerová, V. 2021. RakLit: Vážně? Nevážně! – Thomas Bernhard.

Augustová, Z. – Jošková Štefanová, V. 2021. Ironický, jízlivý i tragikomický. Připomínáme 90. výročí narození Thomase Bernharda.

Augustová, Z. – Jošková Štefanová, V. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Od estetiky šoku Vídeňského akcionismu až k dramatice Elfride Jelinek.

Augustová, Z. – Pfeiferová, D. – Šrámek, P. 2020. Jak užívat jazyk pošpiněný nacistickou ideologií? A lze ho očistit? Vychází kniha o rakouském experimentálním dramatu.

Augustová, Z. 2019. Když život fabulujeme, tak ho zabíjíme.