Previous Next
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...
Křižovatka bez dopravního značení LADISLAV FUTTERA Jaká kritéria by měla splňovat práce, která má ambice stát se učebnicovým textem, tedy jednou ze...

Knihovna

 

zde

Cca 170 tisíc svazků v Praze a v Brně, katalogy bohemistického a teatrologického fondu, západních literatur, sbírky kopií rukopisů a starých tisků (cca 2500 dokumentů).

Česká literární bibliografie

zde

Svazek databází oborové literární a bohemistické bibliografie pokrývající období od roku 1775 do současnosti, cca 2,25 milionu záznamů.

Internetové slovníky

Slovník české literatury po roce 1945

 

1700 hesel autorů, nakladatelství, časopisů, institucí a děl soudobé prózy, nová a aktualizovaná hesla avizovaná na FB profilu slovníku.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949

 

Nezávislý projekt emeritního vědeckého pracovníka ÚČL Aleše Zacha. V současnosti více než 300 hesel menších a regionálních nakladatelství, doplňujících hesla stěžejních nakladatelských podniků, uveřejněná v tištěném Lexikonu české literatury 1–4 (1985–2008).

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

 

Historické příručky slovníkového charakteru vytvořené v ÚČL, umístěné v současnosti v digitálním archivu.

Slovník básnických knih

 

Slovník literární teorie

 

Fulltextové knihovny

 

Česká elektronická knihovna. Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století

1700 básnických sbírek a knih, veškerá knižně vydaná poezie od sklonku 18. století, zahrnuje ještě celou tvorbu autorů, kteří debutovali do 1. světové války. Nástroje pro vyhledávání motivů apod.

Digitální archivy

 

 

 

Edice E

130 knižních titulů převážně kolektivních starších publikací, na jejichž vzniku se v posledních více jak šedesáti letech podíleli pracovníci ÚČL a které si podržely minimálně historickou hodnotu. Sborníky, kompendia, antologie, příručky, slovníky, edice spisů F. X. Šaldy, Vladislava Vančury ad.

Digitální archiv literárních a kulturních časopisů

Volně přístupný archiv digitálních kopií průběžně skenovaných českých literárních a kulturních časopisů a výjimečně i denního tisku od 19. století po současnost.

Digitální archiv populární literatury

300 sešitů z povídkových sérií detektivní, dobrodružné a erotické literatury, vydávaných v první polovině 20. století. Speciální pozornost věnována sérii detektivních povídek o Leónu Cliftonovi a jejím pěti různým vydáním. 

Databáze

 

 

 

Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945

 

Retrospektivní bibliografie české literatury představuje největší oborovou bibliografii v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

 

Databáze obsahuje excerpci období 1945–1960 a z období po 1. srpnu 2012 a konvertované bibliografické báze pořizované v systému ISIS (Bibliografie české literární vědy 1961–2012, Databáze českého exilu a databáze RET).

Biografická báze 

 

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti.

Databáze literárních cen Přehled cen, oceněných osob a porotců. Zahrnuje literární ceny udělované v ČR, v případě Státních cen za literaturu od počátku Československé republiky.

Korpusy

 

 

Korpus českého verše

Korpus českého verše (KČV) je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. KČV v současnosti obsahuje více než 75 000 básní / 2,5 milionu veršů / 14 milionu slov. Práci s daty obsaženými v KČV umožňují volně přístupné nástroje.

Thesaurus českých meter 1795–1825

Thesaurus českých meter zpracovává zevrubně českou básnickou tvorbu v počátcích národního obrození (téměř 8000 záznamů). Na rozdíl od Korpusu českého verše byly texty anotovány manuálně a pokrývají nejen básnické sbírky, ale i časopisecké publikace, verše v prozaických textech aj.

Videoarchiv

zde

Více než 50 videozáznamů z akcí pořádaných ÚČL (od r. 2013).

Internetové výstavy

zde

Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol).