Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

Časopis pro literární vědu

 

Česká literatura je recenzovaný odborný časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu (ÚČL AV ČR, v. v. i.).

Vychází v režimu open access (CC BY-NC-ND 4.0 Mezinárodní) šestkrát ročně.

 

Aktuální číslo a archiv starších čísel

 

Časopis Česká literatura se od svého založení v roce 1953 věnuje historii, poetice, kontextům a funkcím české literatury a problémům české a světové literárněvědné teorie. Jeho cílem je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny.

Časopis publikuje texty, které prošly recenzním řízením (double-blind peer review) v češtině s abstrakty v angličtině. Texty jsou přijímány na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ISSN 0009-0468 (tištěná verze), 2571-094X (on-line)

Registrační číslo / Czech registration number MK ČR E 4249