Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

V pátek 10. září bude Ústav pro českou literaturu AV ČR hostit jednodenní konferenci o Ignáci Cornovovi, kterou pořádá Česká společnost pro výzkum 18. století ve spolupráci s ÚČL.

Již 8. bienále České společnosti pro výzkum 18. století se koná u příležitosti dvoustého výročí úmrtí tohoto českého jezuitského kněze, historika, básníka a pedagoga.

 

program (pdf)

 

Ignaz Cornova plakát