Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Široké veřejnosti je určeno setkání s názvem Útěcha z příběhů napříč staletími, které se uskuteční v sobotu 11. září 2021 v Rovensku pod Troskami. Akci připravuje Matouš Jaluška v rámci své aktivity „Naše někdejší krize – Stará slova v nových podmínkách“ zastřešené programem Odolná společnost pro 21. století Akademie věd ČR.

Diskutovat se bude nad příběhy, které lidem poskytovaly a dodnes mohou poskytnout útěchu a oporu v nejrůznějších krizích – životních, politických, ekologických i v té covidové.

Setkání začne blokem věnovaným starší literatuře, například biblickým příběhům, textům spojeným s Karlem IV., Božské komedii Danta Alighieriho či tvorbě J. A. Komenského. Po svačině bude debata pokračovat u příběhů současných, včetně těch, které si sami o sobě a o svém světě tvoříme.

Setkání se uskuteční v rámci programu Odolná společnost pro 21. století Akademie věd ČR. Účast přislíbili odborníci z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Filosofického ústavu a Centra medievistických studií, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy či z Městské knihovny Praha.

 

Událost na Facebooku

 

Útěcha z příběhů napříč staletími