Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Osobní stránka
GitHub
Google Scholar
ResearchGate
Academia.edu
 

Badatelské zaměření

Kvantitativní a korpusová versologie

Studium

2019

Matematická lingvistika (FF UK v Praze: Ph.D.)

2012

Teorie literatury (FF UP v Olomouci: Ph.D.)

2009

Česká filologie (FF UP v Olomouci: Mgr.)

2007

Česká filologie (FF UP v Olomouci: Bc.)

Zaměstnání

Od 2011

Oddělení teorie ÚČL AV ČR; od 2018 vedoucí Versologického týmu ÚČL AV ČR.

Výběrová bibliografie

Knihy:

Studie:

 • PLECHÁČ, P. (2020), Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An analysis based on most frequent words and most frequent rhythmic patterns. Digital Scholarship in the Humanities.
 • ŠELA, A. – PLECHÁČ, P. – ZELENKOV, J. (2020), Феномен Батенькова и проблема верификации авторства: многомерный статистический подход к нерешенному вопросу. Acta Slavica Estonica 12, 131–165.
 • PLECHÁČ, P. – BIRNBAUM, D. (2019), Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse. In P. Plecháč, B. P. Scherr, T. Skulacheva, H. Bermúdez-Sabel, R. Kolár (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague: ICL CAS, 201–210.
 • PLECHÁČ, P. – BOBENHAUSEN, K. – HAMMERICH, B. (2018), Versification and authorship attribution. Pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry. Studia Metrica et Poetica 5/2, 29–54.
 • MÍSTECKÝ, M. – ČECH, R. – PLECHÁČ, P. (2019). In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost 80(1), 27-38.
 • KOLÁR, R. – PLECHÁČ, P. (2019). Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.
 • PLECHÁČ, P. (2018). A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry). In: Fidler, M. – Cvrček, V., Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 79-95.
 • PLECHÁČ, P(2016). Czech verse processing System KVĚTA. Phonetic and metrical components. Glottotheory 7/2, 159–174.
 • PLECHÁČ, P– KOLÁR, R. (2015). Korpus českého verše. In J. Hlaváčová (ed.), Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách v humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 74–77.
 • PLECHÁČ, P. – KOLÁR, R. (2015). The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2/1, 107–118.
 • KOLÁR, R. – PLECHÁČ, P. (2015). Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63/2, 236–246.
 • PLECHÁČ, P. – ŘÍHA, J. (2014). Measuring Euphony. In G. V. Vekshin (ed.), Methodology and Practices of Russian Formalism. Moskva: Azbukovni, 194–199.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2014). La théorie du vers et le Cercle linguistique  de Prague. La Linguistique 50/2, 101–104.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2014). Frequency of Parts of Speech in Adolf Heyduk's Poetry. In T. Kubíček, A. Lass (eds.), Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: VUP, 133–144.
 • PLECHÁČ, P. – IBRAHIM, R. (2013). Phonological and Morphological Means Compensating for Non-Metricality in 19th Century Czech Verse. Prace Filologiczne 59/3, 273–280.
 • PLECHÁČ, P. – IBRAHIM, R. (2013). Automatyczna analiza wiersza: punkt wyjścia. In W. Sadowski (ed.), Potencjał wiersza. Warszawa: IBN, 273–280.
 • IBRAHIM, R. – PLECHÁČ, P. (2011). Toward Automatic Analysis of Czech Verse. In: B. P. Scherr – J. Bailey  E. V. Kazartsev (eds.), Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid: RAM-Verlag, s. 295–305.

Software a elektronické publikace

    

Přehled odborné činnosti