Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

ÚČL je hlavním pořadatelem kongresů světové literárněvědné bohemistiky, které se konají vždy jednou za pět let. První kongres se konal v roce 1995 a jeho smyslem bylo obnovit či upevnit spolupráci uvnitř oboru po pádu železné opony a zmapovat situaci literárněvědné bohemistiky ve světě. Další kongresy následovaly v letech 2000, 2005, 2010. Zatím poslední, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky se uskutečnil na přelomu června a července 2015 v Praze.

Web připravovaného VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 29. 6. – 3. 7. 2020, odloženo na rok 2022) naleznete zde.

Kongresy představují nejreprezentativnější přehlídku i společenské fórum literárněvědné bohemistiky ve světovém měřítku, aktivně se jich obvykle účastní více než 150 vysokoškolských učitelů, badatelů a překladatelů zabývajících se českou literaturou z nejméně 20 zemí Evropy, Severní Ameriky a Asie.

Přednášky i dokumentace kongresu včetně životopisných údajů účastníků jsou publikovány formou sborníků, jejichž řada dosud obsáhla 15 svazků (sborníky z I. – IV. kongresu digitálně zpřístupněny zde).

Kongresy jsou pořádány pod záštitou ústavních činitelů ČR, nejvyšších představitelů hlavního města Prahy i Akademie věd ČR.

ÚČL jako nejsilnější instituce v oblasti výzkumu české literatury a literární kultury a přirozené oborové středisko nese většinu praktické organizační zátěže, zároveň však sdružuje za cílem pořádání kongresů řadu dalších oborových pracovišť z ČR, jako jsou Ústav bohemistických studií FF UK, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Památník národního písemnictví, Ústav slovenskej literatúry SAV atd.

I. kongres světové literárněvědné bohemistiky

II. kongres světové literárněvědné bohemistiky

III. kongres světové literárněvědné bohemistiky

IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky