Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

Dovolujeme si vás pozvat 16. 9. od 16 hodin na přednášku Magdaleny Bystrzak z Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie věd, která je v září 2021 hostem Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Fellowshipu Josefa Dobrovského.

Ve své přednášce představí Magdalena Bystrzak život a dílo Alžbety Göllnerové-Gwerkové, kulturní pracovnice, učitelky a propagátorky maďarské literatury a ženského hnutí, která byla v prosinci roku 1944, ve svých 39 letech, popravena v Kremničce za účast na Slovenském národním povstání.

Anotace přednášky:

Alžbeta Göllnerová-Gwerková byla představitelkou mladé slovenské generace, kterou přímo ovlivnilo demokratické prvorepublikové školství. Ve třicátých letech aktivně „sloužila“ první Československé republice jako kulturní pracovnice, propagátorka maďarské literatury, středoškolská učitelka a aktivistka ženského hnutí. Koncem třicátých let, v době radikalizace společenských nálad, jí byla nejbližší nejen čechoslovakistická a státotvorná pozice středu, ale i demokratická osvěta, se kterou se setkala zejména jako sestavovatelka sborníku Žena novej doby (v prvním vydání r. 1938 s podtitulem „Kniha pre výchovu demokratickej ženy“, v druhém vydání r. 1939 s podtitulem „Kniha pre národnú výchovu ženy“). Koncem války se jako členka banskoštiavnického Revolučního národního výboru zúčastnila Slovenského národního povstání, v listopadu 1944 byla zatčena a vězněna v Banské Bystrici, v prosinci 1944 byla ve věku 39 let popravena v Kremničce.

Vědecké práce, odborné publikace a občanské aktivity Alžběty Göllnerové-Gwerkové se v poslední době staly předmětem zvýšeného badatelského zájmu. Přednáška nabídne novější interpretace jejího života a díla, upřesní její pozici v kulturně-společenských rámcích první republiky jako představitelky státotvorného československého prostředí a pokusí se zhodnotit její strategii fungování v období válečné Slovenské republiky.

 

Magdalenu Bystrzak představí a následnou diskusi bude moderovat Lukáš Holeček (Ústav pro českou literaturu AV ČR).

 

přednáška Magdaleny Bystrzak 16. 9. 2021

 

Foto na pozvánce: Alžbeta Göllnerová-Gwerková, kolem roku 1940, archiv Slovenského banského múzea