Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Třetí publikací anglickojazyčné edice Czech Literature Studies, kterou vydávají Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Karolinum, je kniha kolegy Petra Plecháče Versification and Authorship Attribution.

Petr Plecháč se dlouhodobě zabývá určováním autorství básnických textů. Jeho výzkum Shakespearova Jindřicha VIII. měl celosvětový ohlas, tentokrát však ukazuje, do jaké míry lze versologické charakteristiky využít jako indikátor autorství, na korpusech básnických textů českých, německých a španělských. V knize se zabývá i dvěma případy sporného autorství – veršovaným dramatem The Two Noble Kinsmen a básněmi připisovanými Gavriilu Batěnkovovi.

další informace

přečtěte si knihu online

 

Petr Plecháč: Versification and Authorship Attribution