Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

Obsáhlá publikace kolegů Magdalény Jackové a Jana Linky je vůbec první monografií o biblickém dramatu z českých zemí. Klade si za cíl představit tento dramatický žánr, v 16. století i v našem prostředí velmi oblíbený, ve větší šíři než doposud, poopravit některá tvrzení a doplnit chybějící kontext.

 

Kromě odborné studie obsahuje kniha i komentovanou edici čtyř českojazyčných her, které v moderní edici ještě nevyšly:

  • Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547)
  • Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586)
  • Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605)
  • anonym: Historia duchovní o Samsonovi (tisk 1608)

Přidanou hodnotou je přiložené CD, na němž najdete faksimile a transliteraci her.


DSC 1488