Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Kanonie premonstrátů v Nové Říši a Novoříšský kulturní spolek si vás dovolují pozvat na vernisáž stálé výstavy Otokar Březina v Nové Říši. Pro účastníky je na neděli 27. června od 14.00 hodin připraven bohatý kulturní program, vernisáž začíná v 16.00 hodin na nádvoří kláštera v Nové Říši.

Program:

od 14.00 nádvoří kláštera

Výtvarná dílna pro děti s výstavou děl žáků ZŠ Nová Říše na téma Otokar Březina a jeho místo v Nové Říši (pozvánka)

14.30 kostel sv. Petra a Pavla

Setkání u restaurovaných barokních varhan Bedřicha Semráda v kostele sv. Petra a Pavla s hudebními ukázkami

15.15 kostel sv. Petra a Pavla a klášter (knihovna a výstava)

Komentovaná prohlídka březinovských míst v klášteře a individuální prohlídka nové výstavy

16.00 nádvoří kláštera

Otevření výstavy Otokar Březina v Nové Říši a beseda se čtením z Březinových dopisů a uvedením dalších knih, které souvisejí s Novou a Starou Říší (Deml, Pammrová, Florian, Teilhard de Chardin). Ukázky čte Rudolf Kvíz, účinkují autorky výstavy a editorky Eliška Müllerová a Daniela Iwashita, editoři Martin Machovec a Františka Jirousová, moderuje Barbora Čiháková

17.15 nádvoří kláštera

Uvedení a čtení z nové knihy Plující ostrovy – sborníku k letošnímu prvnímu ročníku Literární ceny Otokara Březiny, který vydalo novoříšské nakladatelství Dobrý důvod. Svá haiku, sonety, volné verše či povídky přečtou studenti telčského Gymnázia Otokara Březiny Veronika Buláková, Žofie Chlupáčková, Marie Pykalová a Milan Zámostný. Vystoupí též organizátorka soutěže Marta Veselá Jirousová a zástupce nakladatelství, moderuje Barbora Čiháková

 

Doprovodný program spolupořádá Novoříšský kulturní spolek.

Výstava Březina v Nové Říši – pozvánka

 

Výstavu si pak můžete prohlédnout v klášteře v Nové Říši, kde bude součástí prohlídkové trasy B.
Prohlídky v červenci a srpnu: od pondělí do soboty v 9.00, 10.30, 13.30 a 15.30, v neděli ve 13.30 a 15.30

 

Výstavu Otokar Březina v Nové Říši věnujeme světlé památce editorů a znalců Březinova díla Miroslava Červenky (1932–2005 ) a Petra Holmana (1951–2019).

Expozice vznikla ve spolupráci Kanonie premonstrátů v Nové Říši a Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Koncepce výstavy Daniela Iwashita a Eliška Müllerová, ÚČL AV ČR

Technická spolupráce Radek Veselý

Grafické ztvárnění Jana Vahalíková

Březinovy dopisy jsou citovány podle Korespondence v edici Petra Holmana (Host, Brno 2004)

Reprodukce fotografií Ondřeje Knolla poskytlo Muzeum Vysočiny Třebíč

Vytiskla Tiskárna Protisk České Budějovice

Přípravu expozice finančně podpořila Akademie věd České republiky.

 

Všem návštěvníkům děkujeme za dodržování platných protiepidemických opatření.