Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Host právě vydaly monografii Romana Kandy nazvanou Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu.

Autor tu v několika kapitolách přibližuje marxistické uvažování o literatuře, jež bylo ovlivněno zahraničními vzory i domácími myšlenkovými tradicemi. Zabývá se klíčovými vztahy, které prostor literárněvědného marxismu vymezují — poměrem literatury ke skutečnosti, společnosti i k dějinám. Popisuje celkový vývoj českého marxistického uvažování o literatuře a jeho širší filozoficko-estetické kontexty i individuální koncepce Bedřicha Václavka, Karla Teiga, Zdeňka Nejedlého, Jana Mukařovského, Vladimíra Dostála a dalších.

Studie Strukturalisté dělají marxismus, která vyšla v České literatuře koncem roku 2019 a předznamenávala autorovu publikaci Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu, vyvolala nebývalý polemický ohlas. O kontroverznosti tématu svědčí i fakt, že novinka z pera kolegy Romana Kandy je první monografií věnovanou tomuto tématu po třiceti letech.

více o knize

 

Roman Kanda: Literárněvědný marxismus