Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...

Časopis Česká literatura se pro rok 2021 zbarvil do zelena a zelenou dostali i čtenáři: od tohoto roku jsou všechny články oficiálně publikované v režimu Open Access pod licencemi Creative Commons. Recenzované články jsou opatřeny identifikátorem DOI, který zajišťuje přístup k obsahu v digitálním prostředí kdykoliv v budoucnosti.

 

Z obsahu České literatury 1/2021:

  • studie Martina Hrdiny Autonomizace české literatury. Historické vymezení události a zkoumání jejího průběhu na příkladu kritiky
  • studie Roberta Kolára Verš raného Karla Tomana
  • text Libuše Heczkové a Kláry Koudelkové s názvem Jurij Lotman Revisited
  • Tři studie z kulturní sémiotiky Jurije M. Lotmana
  • z recenzí zmiňme alespoň tu na knihu Za obrysy média. Literatura a medialita Richarda Müllera a Tomáše Chudého od Mariany Prouzové
  • vzpomínky na Marii Rút Křížkovou, Ludmilu Lantovou a Ladislava Nebeského
  • Soupis obhájených dizertací
  • a další

 

plné texty v Digitální knihovně Akademie věd ČR

 

CL 69 1 6m