Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Knihu představující stěžejní Zábranovy básnické sbírky, nedokončený soubor Zeď vzpomínek a třináct povídek z 50. let vydaly Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host, edičně ji zpracovala Adéla Petruželková.

 

108. svazek České knižnice prezentuje Jana Zábranu jako svébytného básníka a prozaika. Trojici básnických sbírek Utkvělé černé ikony (1965), Stránky z deníku (1968) a Samosoud (1968 pod názvem Lynč) doplňuje nedokončený soubor „samomluv“ Zeď vzpomínek z let 1969–1971, upravený podle rukopisu nalezeného v pozůstalosti.

Do prozaické části svazku bylo soustředěno všech třináct doposud známých Zábranových povídek z padesátých let: osm autorem zredigovaných a pět nedokončených, vydávaných na základě rukopisů nalezených v roce 1992 a dalších, objevených v roce 2007.

Svazek v prezentaci Zábranovy tvorby navazuje na ediční řešení předchozích editorů, Jiřího Trávníčka v případě poezie a Marie Zábranové v případě povídek.

 

Knihu lze zakoupit např. v e-shopu nakladatelství Host.

 

Česká knižnice přináší reprezentativní literární díla vzniklá v českých zemích od počátků našeho písemnictví po současnost. Dlouhodobě koncipovaná ediční řada, která začala vycházet v roce 1997, usiluje o zpřístupňování odborně připravených, textově spolehlivých a komentovaných vydání. Od roku 2016 edici společně vydávají Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a nakladatelství Host.

 

Jan Zábrana: Básně a  povídky