Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

Ústav pro českou literaturu AV ČR vydává knihu Marie Kubínové Časoprostor lyriky. Autorka, jejíž profesní dráha byla mnoho let spojena s Akademií věd ČR, se v ní věnuje otázce, jak česká novodobá lyrika vytyčuje trasy, po nichž se má ubírat čtenářova představivost, a jak konkrétně je v básnických textech vytvářeno jejich časové a prostorové zakotvení.

Toto přemýšlení se inspiruje pracemi Miroslava Červenky, Gastona Bachelarda, ale ve výkladu se potkávají též poznatky různých jiných disciplín: stylistiky, sémiotiky, tematologie, fenomenologie či kognitivní vědy.

 

Marie Kubínová (*1943) je českou literární teoretičkou a editorkou. Od 70. let působila v Akademii věd ČR: v letech 1975–1990 v Ústavu teorie a dějin umění, od roku 1990 do svého odchodu do důchodu v roce 2018 pak pracovala v Ústavu pro českou literaturu. Dlouhodobě se zabývá otázkami literární sémiotiky a komunikace a novodobou českou lyrickou poezií. Součástí této publikace je i bibliografický soupis všech jejích vydaných prací.

 

kniha v e-shopu ÚČL

 

Časoprostor lyriky obálka