Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

V rámci akce Akademie věd České republiky Věda na doma jsme pro vás společně s Nakladatelstvím Academia zpřístupnili elektronické verze těchto publikací:

1) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/246-v-souradnicich-volnosti

Publikace přináší profily více než osmdesáti básnických, prozaických a dramatických děl, která vstoupila do kontextu českého literárního vývoje (tvořeného samozřejmě i literaturou exilovou a samizdatovou) až po roce 1989, v mimořádné periodě znovuscelení, pro niž v dějinách moderní české literatury neexistuje analogie. Kromě prací autorů dnes již klasických (B. Hrabal, J. Škvorecký, M. Kundera aj.) patří zde významné místo zástupcům literatury experimentální či tzv. postmoderní (M. Ajvaz, P. Rákos, D. Hodrová aj.) i nejpozoruhodnějším mladým debutantům devadesátých let (J. Balabán, M. Urban, B. Trojak, K. Rudčenková).

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2008.

2) V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích.

Ke stažení ve formátu pdf zde: http://ucl.cas.cz/…/…/slovnikove/247-v-souradnicich-mnohosti

Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti. Vedle souhrnných analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby na počátku nového milénia zahrnuje také interpretace téměř stovky vybraných děl od předních odborníků na současnou českou literaturu. Čtenáři tak nabízí souhrn základních informací, ale také sérii individuálních pohledů na básnické, prozaické a dramatické texty, které v uplynulém desetiletí zanechaly svou stopu v české literatuře.

Knihu připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR a vydalo Nakladatelství Academia v roce 2014.