Previous Next
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a nakladatelství Transteatral vás srdečně zvou na prezentaci knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné. Akce se koná 9. dubna 2019 od 15:00 v dolním přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

V první části programu představí činnost někdejšího Kabinetu českého divadla a nynějšího Týmu pro výzkum moderního českého divadla Lenka Jungmannová a Aleš Merenus. V druhé části programu autorka společně s editorkou Terezou Sieglovou pohovoří o knize, následovat bude panelová diskuse nad recepcí díla Thomase Bernharda, Elfriede Jelinek, Petera Handkeho a Ingeborg Bachmann v české kultuře s hosty doc. Danou Pfeiferovou z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a prof. Milanem Tvrdíkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Panelovou diskusi uvede videoukázka z díla jednoho z autorů v nastudování Pražského komorního divadla a bude ji moderovat Zuzana Augustová.

POZVÁNKA

 

Doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D., teatroložka a překladatelka, specializuje se na divadlo a drama německé jazykové oblasti a na české divadlo a drama. Vyučovala na FF UK v Praze, na Vídeňské univerzitě a na DAMU. Nyní je členkou Týmu pro výzkum moderního českého divadla v ÚČL AV ČR a docentkou na Katedře germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni. Je autorkou monografie o Thomasi Bernhardovi, kniha věnovaná poválečné rakouské experimentální dramatice vyjde letos v nakladatelstvích Academia a NAMU. Za literární překlady obdržela Překladatelskou prémii 2013 Rakouského ministerstva školství, umění a kultury a Tvůrčí ocenění Obce překladatelů za rok 2016.

Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D., germanistka a literární historička, vyučuje německy psanou literaturu na KNJ FPE ZČU v Plzni. V letech 1994–1996 stipendium Franze Werfela ve Vídni u prof. Wendelina Schmidt-Denglera. Četné publikace k současné rakouské literatuře a německy psané interkulturní literatuře. Těžiště zájmu: metaforika smrti.

Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., germanista, po studiích působil v germanistickém oddělení Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a vyučoval na DAMU. V letech 1992–2016 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mezi lety 2000 a 2012 byl ředitelem Ústavu germánských studií, od roku 2017 působí na Katedře germanistiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Četné publikace k dějinám německé, rakouské, švýcarské a německy psané literatury z českých zemí. Nositel Záslužného kříže Rakouské republiky o vědu a umění.