Previous Next
Zpráva o konferenci Svatá Ludmila — Ženy v christianizaci střední Evropy Další pokračování nesmrtelného sporu o dataci Kristiánovy legendy VENDULA REJZLOVÁ 26. a 27. května 2021 proběhla...
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...

V rámci Týdne vědy a techniky nabídli veřejnosti přednášky s literární tematikou Petra Čáslavová, Vendula Zajíčková, Daniel Soukup, Jiří Flaišman a Dalibor Dobiáš z ÚČL AV ČR. 11. 11. se koná den otevřených dveří v brněnské pobočce ÚČL.

Na všechny akce jste srdečně zváni!

    

Daniel Soukup: Literatura s hvězdou – Co je česká židovská literatura?

6. listopadu v 16:00 hodin,  Literární kavárna knihkupectví Academia Brno, náměstí Svobody 13, Brno

Diskusní příspěvek bude zamyšlením nad povahou české židovské literatury, nad jejím jazykovým, náboženským, historickým a sociokulturním vymezením. Více než ucelenou koncepci nabídne přednáška okruh otázek, jako např. co je česká židovská literatura od středověku po současnost, jak ji začlenit do kontextu dějin české literatury, jak a proč o ní učit a zda ji uměle

vymezovat a definovat.

 

Petra Čáslavová: Uprostřed lidství poníženého šustit hedvábím: O naději a vzdoru ve vězeňské literatuře.“

7. listopadu v 9:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Československá vězeňská literatura z let 1948–1989 přináší nejen dokumentární zprávu o spáchaných příkořích a těžkých vězeňských podmínkách, ale rovněž svědectví o okamžicích, kdy se uprostřed lidství poníženého přeříkávají nadějeplné modlitby, okouzleně naslouchá ptačím melodiím, s úžasem pozoruje rozkvetlá pampeliška a nepřestává se „šustit hedvábím“.

 

Dalibor Dobiáš: Identita a dílo vícejazyčného spisovatele. K 75. výročí narození Jiřího Gruši

7. listopadu v 11:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Přednáška si klade v sondách do díla Jiřího Gruši (1938-2011) otázku, v jakých historických, literárních a jazykových kontextech se po druhé světové válce rozvíjel tradiční fenomén Střední Evropy - literární vícejazyčnost. Na druhé straně se zabývá i rozdílnou recepcí tohoto díla v česko- a německojazyčném prostředí a problematikou jeho souborného zpřístupnění v nadnárodně pojatých česko-německých sebraných spisech, na jejichž přípravě se Ústav pro českou literaturu AV ČR podílí.

 

Vendula Zajíčková: Kouzelné zrcadlo středověké literatury
12.  listopadu v 9:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

Přednáška je primárně věnována přístupu k literatuře vrcholného a pozdního středověku v českých zemích a její didaktice. Zamýšlí se nad otázkami, jak efektivně a atraktivně učit literaturu přes šest set let vzdálenou současnému čtenáři a jak její témata propojit s lingvistikou, historií a dějinami umění včetně knižní kultury. Na různorodých textech od legendy přes frašku po milostnou píseň se pomocí základů paleografie pokusíme najít vztah mezi současným čtenářem a zdánlivě "temnou" či "nemoderní" literaturou. 

 

Jiří Flaišman: Jaroslav Seifert: básník-publicista?
12.  listopadu v 11:00 hodin, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1
Přednáška bude věnována poezii Jaroslava Seiferta druhé poloviny 30. let se zaměřením k autorově veršované tvorbě psané pro denní tisk, a to zejména na pozadí geneze básnických textů zařazených později do jedné ze Seifertových nejznámnějších sbírek Jaro, sbohem.

 

11. listopadu od 13:00 do 16:30 proběhne rovněž den otevřených dveří v brněnské pobočce Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Květná 8, Brno).

 

 Bližší informace a registrace na http://www.tydenvedy.cz.