Previous Next
Svět Rukopisů a svět MAREK NEKULA Rukopisy královédvorský a zelenohorský (RKZ) sehrály v dějinách české literatury, kultury a vědy klíčovou...
Nálezová zpráva o dalším otištění významného textu vrcholného baroka JAN LINKA Roku 1709 vydal jezuita Daniel Ignatius Nitsch (1651–1709) kromě sbírky kázání nazvané Berla královská také...
Dve trate na Mesiac TOMÁŠ HORVÁTH V roku 1881 vydal mladý dvadsaťtriročný učiteľ Karel Josef Pleskač román Život na Měsíci so žánrovým...

Druhou publikací anglickojazyčné edice Czech Literature Studies, kterou vydávají Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Karolinum, je kniha kolegy Petra Plecháče Versification and Authorship Attribution.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie a Instytut Studiów Politycznych PAN Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Central and Eastern Europe Samizdat during the Cold War. Comparative and Transnational Perspectives, která se uskuteční on-line ve dnech 29.–30. září 2021.

Nejnovější svazek edice Česká knižnice, která si klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě stěžejní díla české literatury od jejích počátků k dnešku, přináší komentovaný výbor Wolkrovy poezie.

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky externích i interních kandidátů do Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Rok 2020 přinesl v Ústavu pro českou literaturu AV ČR mnoho změn a novinek. I přes omezení způsobená pandemií započaly práce na několika nových projektech, vydali jsme řadu publikací a vyměnilo se i vedení ústavu.

Pražský sekretariát Ústavu pro českou literaturu AV ČR bude od 1. 7. 2021 otevřen od pondělí do pátku 9.00–16.00 hodin.

Obsáhlá publikace kolegů Magdalény Jackové a Jana Linky je vůbec první monografií o biblickém dramatu z českých zemí. Klade si za cíl představit tento dramatický žánr, v 16. století i v našem prostředí velmi oblíbený, ve větší šíři než doposud, poopravit některá tvrzení a doplnit chybějící kontext.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2