Previous Next
Zemřel Josef Peřina DOBRAVA MOLDANOVÁ Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., patřil ke klíčovým osobnostem ústecké bohemistiky víc než čtyřicet let....
Workshop k projektu Umění — gesto — argument LUKÁŠ HOLEČEK Může být meziválečná umělecká situace stále ještě výzvou pro komplexně zaměřený vědecký výzkum? Jaká...
Metodika literární bibliografie JAROMÍR KUBÍČEK V každém čísle časopisu Česká literatura najdeme na konci poměrně obsáhlý oddíl nazvaný Z přírůstků...

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR připravují Cenovou bilanci 2019–2020, seminář nad českými a slovenskými literárními díly vydanými v letech 2019 a 2020.

Online přednáška Kristiny Andělové z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR „Di do hajzlu, ty sajrajte!“ Spor o kulturu v českém disentu a samizdatu v úterý 11. 5. uzavře jarní cyklus Literárněvědného fóra. Začíná jako obvykle v 17 hodin.

Devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference byl mimořádný: poprvé se konal online a vystoupila na něm téměř čtyřicítka referujících s příspěvky z nejrůznějších oblastí literární vědy. Vzhledem k vysoké kvalitě příspěvků byl rekordní i počet oceněných.

Dne 29. dubna 2021 vychází opus magnum La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 (Duchovní život střední a východní Evropy po roce 1945), encyklopedický slovník, do nějž kromě mnoha jiných přispělo i několik našich kolegyň a kolegů.

Dovolujeme si vás pozvat v úterý 4. května od 17 hodin na přednášku Jany Kolářové z katedry bohemistiky FF UP v Olomouci o duchovní poezii Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka.

Od 27. do 29. dubna můžete online sledovat nabitý program odloženého devatenáctého ročníku Studentské literárněvědné konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci. Součástí konference je i veřejná přednáška prof. Petra Steinera Digital Humanities a ruský formalismus: darwinismus a anti-darwinismus v literární historii (28. 4.).

Srdečně zveme na online workshop, který představí 28. 4. 2021 od 14 hodin výsledky projektu Česká literární bibliografie – Český literární internet: data, analýzy, výzkum.

Slovník české literatury po roce 1945banner 300dpi Bibliografické databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 České literární osobnosti Databáze literárních cen banner bp Thesaurus českých meter 1795–1825  Česká elektronická knihovna Digitalizovaný archiv časopisů Edice E Literatura ke stažení Česká literatura: Časopis pro literární vědu Elektronický katalog knihovny  Studentská literárněvědná konference  bohemistika Slovník českých nakladatelství 1849-1949 dapl-banner tym2 cvi2 dcm2 euf2 fre2 gun2