Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Vyšly Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Obsáhlá publikace autorského kolektivu vedeného Pavlem Janouškem mapuje podoby literární tvorby mezi rokem 1938 a 1945. Zkoumá, jak tuto tvorbu ovlivňovaly, měnily a formovaly dějinné události, jako byl mnichovský diktát a následná německá okupace, vypuknutí druhé světové války a proměny situace na frontách až po osvobození v květnu 1945.

Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Značnou pozornost kniha věnuje politickému, sociálnímu, a především literárnímu životu. Pojmenovává souvislosti mezi tvůrčími aktivitami a okolnostmi, za kterých v tomto období čeští spisovatelé žili, tvořili a vydávali svá díla.

Vybočením z dosavadní tradice českých literárních dějin jsou kapitoly věnované literatuře německé menšiny. Jak tato početná komunita spoluutvářela „český prostor“ a jak se to promítalo do samotné umělecké tvorby?

Ačkoli je důraz položen na literaturu v protektorátu vycházející, zahrnuta je také tvorba vznikající ve věznicích a koncentračních táborech či tvorba exilová.

V kapitolách věnovaných samotným literárním dílům se pak publikace zaměřuje nejen na literaturu v užším slova smyslu, tedy na poezii, prózu a drama s uměleckými ambicemi, ale též na tvorbu faktografickou a populární a na četbu pro děti a mládež. Popisuje také vztahy mezi literaturou a divadlem, rozhlasem a filmem, jakož i literární výchovu v protektorátních školách.

Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava vydaly Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Academia.

— Knihu lze zakoupit i v našem e-shopu.

Tisková zpráva (včetně fotografií v tiskové kvalitě ke stažení)