ivermectin pour on5mg per ml dosage for goats breeds with ivermectin sensitivity ivermectin dosage for dogs, doberman ermetin ivermectin how to administer pour-on ivermectin to dogs for heartworm control ivermectin cream for rosacea uk topical ivermectin for ocular rosacea
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Výběrové řízení: kandidát do PPLZ – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR / podzim 2022

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky kandidátů do Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

literární věda

Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni postdoktorand, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské či mateřské dovolené. Dále se do této doby nezapočítává doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti může být v takovém případě čtyři roky.

Úspěšní uchazeči, jimž Akademie věd ČR podporu z Programu perspektivních lidských zdrojů udělí, se od 1. 1. 2023 na dobu řešení schváleného výzkumného projektu stanou zaměstnanci ÚČL AV ČR.

Kandidát předkládá k posouzení výzkumný projekt koncipovaný na 24 měsíců (popřípadě 18 či 12 měsíců) při výši úvazku 1,0 (v odůvodněných případech – zejména péče o dítě – se může ucházet o úvazek snížený, minimálně však ve výši 0,5). Při posuzování výzkumných projektů bude důraz kladen na odbornou úroveň, soulad s aktuálními projekty nebo vědeckými záměry výzkumných útvarů ÚČL AV ČR, jakož i s obecným oborovým zaměřením instituce (široce pojímaná literárněvědná bohemistika a literární teorie), zahraniční přesah projektu a dosavadní zapojení kandidáta do mezinárodní vědecké komunikace.

Příjem žádostí do 9. 9. 2022.

— více informací o výběrovém řízení (pdf)

 English version (pdf)