Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Jaká je situace bohemistiky v globálním světě? Jaké jsou příležitosti tohoto oboru v době, kdy klesá zájem o tradiční studium národních jazyků a literatur? A jak a v jakých širších souvislostech jsou dnes české autorky a autoři přijímáni doma a ve světě? Nejen o tom budou v Praze diskutovat bohemisté ze všech koutů světa včetně Japonska nebo Tchaj-wanu od 27. 6. do 1. 7. 2022.

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Filozofickou fakultou MU a Slovenskou akademií věd.

Idea bohemistického kongresu nabídla bohemistům z celého světa od roku 1995 setkání a diskuse o jejich výzkumných projektech na jednom místě. Po čtyřech kongresech, které se s pětiletým odstupem soustředily k různým otázkám dějin a teorie literatury, má ten současný kongres bilanční charakter. Jeho cílem je rekapitulovat stav i výhledy oboru, v němž došlo ke generačním a dalším proměnám, v jeho intelektuální i institucionální dimenzi. Kongres proto nese název Na křižovatkách: koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě.

Kongres nabízí příspěvky a pořady pro odbornou i širší veřejnost. Především odborníkům jsou určeny čtyři dny odborných referátů v tematických sekcích. Plenární referáty, s nimiž vystoupí Alfrun Kliems (Berlín), Petr A. Bílek (Praha), Alessandro Catalano (Padova) a Václav Petrbok (Praha), pojednají situaci a trendy dnešní literární vědy, popis česko-německých a vůbec přeshraničních souvislostí české literatury, která stále více přesahuje do dalších jazyků, a dnešní péče o českou literaturu v překladech. Více než 140 dalších příspěvků se dotkne metodologie bádání o literatuře, a to i na pomezí dalších oborů, nezpracovaných okruhů českých literárních dějin, literárních institucí doma i ve světě apod.

Kafka v arabštině, Havel ve vietnamštině? Kulatý stůl o bohemistice v Senátu PČR

Kongres nabízí i doprovodný program pro širší veřejnost. V knihovně Václava Havla proběhne 29. června debata na téma Hašek, Hrabal, Havel… a dál? Česká literatura a bohemistika mimo Evropu a Ameriku. Její účastníci proberou, kdo jsou nejčtenější autorky a autoři v arabštině, vietnamštině, čínštině a dalších jazycích, jaké výzvy představuje překlad do těchto jazyků a jak je přijímáno jejich dílo. V pátek 1. července se bude konat diskuse o řadě Česká knižnice, která přináší komentovaná, kriticky připravená díla spisovatelů z českých zemí, a jejím přínosu kultuře četby a kánonu v dnešní době.

Doprovodný program bude korunovat 30. června kulatý stůl v Senátu PČR. Vědci, politici a představitelé státních institucí budou diskutovat na téma situace bohemistiky ve světě, jejích rizik a dnešních příležitostí. Diskusi zahájí předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a náměstek ministra školství Václav Velčovský.

Prvního mezinárodního bohemistického kongresu v roce 1995 se zúčastnilo 76 referujících. V roce 2022 na VI. kongresu jich vystoupí s referáty s referáty téměř dvojnásobek: 163 účastníků z 18 zemí, kteří dohromady představí 147 konferenčních příspěvků.

Kongres se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu Miloše Vystrčila, předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové, ministra kultury Martina Baxy a primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba.

— Celý program a více informací najdete na webu kongresu.