Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Přednáška Petra Bubeníčka o psaní literárních dějin z perspektivy adaptačních a intermediálních studií

Dalším přednášejícím cyklu Literárněvědné fórum bude v úterý 28. 11. 2022 od 17 hodin Petr Bubeníček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vyslechnout si jej můžete v horním sále naší pražské budovy.

Anotace přednášky:

Přednáška představí několik směrů adaptačních studií. Studium adaptace umožňuje mj. pojmenovat intertextové a intermediální vztahy a uchopit významový pohyb, k němuž dochází při transpozici díla do jiného média i kultury. Při psaní adaptačních či intermediálních dějin literatury a kultury si kromě jiného můžeme všímat, jak adaptátoři využili různé formy médií, aby publiku přiblížili literaturu staršího období. Takový přístup k adaptacím umožňuje zkoumat, jak jsou spojeny s dobovou kulturou. A dále: jak modelují rozumění situaci člověka, kultury a společnosti.

Tématu psaní dějin literatury se věnovaly přednášky Literárněvědného fóra již v letním semestru, kdy nabídly prostor k debatě o vybraných větších projektech z posledních let k dějinám literatury českých zemí v jejích středoevropských souvislostech. Zimní semestr přinese přednášky a diskuse o dalších obecných otázkách literárních dějin.

„Literární dějiny“ dnes představují zvláštní výzvu: Na jedné straně vymezují společenství procesuálně v jazycích a literatuře, představují principy jejich modernizace, a patří tak k veřejně vyhledávaným a ceněným žánrům literární vědy. Na straně druhé kladou proměny tradičních kánonů „zlaté doby“ literárních dějin, ať už lingvoetnických nebo soustředěných k tištěnému médiu, nové nároky na poznávací funkce žánru.

Cílem cyklu je oživit v širší oborové perspektivě diskusi o konceptech a kategoriích literárních dějin a otevřít tuto diskusi zainteresované veřejností.