Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Pozvánka na představení knihy Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava

Srdečně zveme v úterý 24. ledna od 17 hodin na slavnostní uvedení kolektivních Dějin české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, které mapují podoby literární tvorby mezi rokem 1938 a 1945.

slavnostní uvedení Dějin české literatury v Protektorátu Čechy a Morava, 24. 1. 2023

Knihu představí její hlavní redaktor Pavel Janoušek a oborové redaktorky Iva Málková, Kateřina Piorecká a Alena Šidáková Fialová, diskusi s autory doplní pásmo z dobových literárních textů i dokumentů.

Obsáhlou publikaci, která je výsledkem více než sedmi let práce početného autorského kolektivu pracujícího pod vedením Pavla Janouška, vydalo Nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR koncem loňského roku.

Jejím cílem je nejen popsat a utřídit dobovou literární produkci a vyzdvihnout díla, která by měla v kolektivní paměti přežít, ale také přiblížit její sociální kořeny a historické události, jež na ni měly zásadní vliv. Zabývá se i dobovým přijetím těchto děl.

Kniha se soustředí na oficiálně zveřejňovanou tvorbu, zabývá se literárním životem, poezií, prózou, dramatem i filmem a rozhlasem. Stranou nezůstávají ani literatura faktografická a populární či tvorba pro děti a mládež, jakož i výuka literatury na školách. Zvláštní kapitoly popisují tvorbu v koncentračních táborech a v exilu. Vybočením z dosavadní tradice českých literárních dějin jsou kapitoly věnované německojazyčné literatuře vznikající na území protektorátu.

Na místě bude možné publikaci zakoupit za zvýhodněnou cenu.

více o knize Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava