Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Pozvánka na konferenci o hranicích a jejich překračování v německé a rakouské literatuře po r. 2000

Ve středu 22. listopadu 2023 zahájí v dolním sále ÚČL AV ČR svůj program čtyřdenní mezinárodní konference (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000. Pořádají ji Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Katedra germanistiky, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.

(Un)vereintes Europa?

Kromě třicítky příspěvků je pro účastníky akce připravena také komentovaná vycházka Prahou v Kafkových stopách se Štěpánem Zbytovským a v sobotu večer autorské čtení rakouské spisovatelky Kathrin Röggla.

Témata jako (de)konstrukce vnějších hranic Evropy a (ne)existence hranic uvnitř EU, otázka styčných či rozdělujících bodů nejen s ohledem na zaniklou či stále přítomnou hranici mezi východní a západní Evropou více než 30 let po pádu železné opony, ale také s ohledem na eurocentrický pohled na „Východ“ a „Jih“, který se zřetelně odráží mimo jiné v nedostatečné pomoci Evropské unie během uprchlické krize – to vše jsou témata, která jsou dnes aktuálnější než kdykoli předtím, v neposlední řadě v souvislosti s válkou na Ukrajině, která probíhá na bezprostřední hranici EU. Odpovídající diskuse o těchto tématech v české společnosti, a to jak v široké veřejnosti, tak v literatuře, dramatu a divadle, ovšem dosud neproběhla. Z tohoto důvodu si tato konference klade za cíl zaměřit se na téma hranice a jejího překračování jako literárního tématu, motivu, narativní strategie či dokonce divadelní a inscenační dramaturgie a podrobit je kritické reflexi na příkladu prozaických a dramatických děl po roce 2000.

Konference se uskuteční v rámci projektu GA ČR 22-07846S s finanční podporou Strategie AV21.

Jednacím jazykem konference je němčina, diskuse bude možná i v češtině.

program konference

abstrakty příspěvků