ivermectin covid results rabbit ivermectin can dogs take ivermectin barber pole ivermectin paste for goats ivermectin lotion 0.5 covered by medicaid ivexterm para piojos
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Porovnejte si na webu různé verze Bezručových Slezských písní

Druhé vydání Slezských písní Petra Bezruče v Kritické hybridní edici přináší nejen nově revidovaný text v knižním čtenářském vydání, ale i na webu volně přístupnou digitální vědeckou edici. V ní si můžete porovnat různé varianty sbírky (včetně přepisů všech podstatných rukopisů a knižních vydání) nebo prohlédnout množství dokumentárního obrazového materiálu.

Petr Bezruč: Slezské písně

Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor začal podrobovat text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich uměleckému znehodnocení. Básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání, naleznete v komentáři.

Digitální vědecká edice je volně k dispozici na webu. Obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně. Najdete zde i znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních Slezských písní od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958). Proměny kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, zachycuje samostatný přehled. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přinášející množství dokumentárního obrazového materiálu. Edici doplňuje ediční komentář soustřeďující se primárně k historii textu.

„Slezské písně se stávají dílem, jež dnes žije bez násilně vzletného podání například v písničkářských zpracováních, současně textem často parodovaným, zůstávají ovšem dílem přes to vše stále živým. Jsou dílem, které v tomto přehodnocování a též díky pauze dělící nás od masy trivializujících interpretací osvědčuje svou schopnost vnitřní proměnlivosti. Tak jak ubývají a mění se vztahy k původním osobním podnětům a realitě básníka, tak se naopak v čase na dílo vrství další a další významy, a ani ty nezůstávají strnulé, o čemž svědčí množství značně rozdílných, souběžně existujících interpretací sbírky.“

(z předmluvy M. Kosáka a J. Flaišmana)

Slezské písně Petra Bezruče edičně připravili Michal Kosák a Jiří Flaišman ve spolupráci s Kristýnou Merthovou. Grafická úprava Markéta Jelenová. Softwarové řešení digitální edice zpracoval Karel Klouda. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš – Akropolis a Památníkem národního písemnictví.

Svazky Kritické hybridní edice vznikají ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze. Na vydání Slezských písní se podílelo Slezské zemské muzeum (Památník Petra Bezruče).

V současnosti připravujeme v Kritické hybridní edici k vydání svazky Básnického díla Karla Tomana, Kytice K. J. Erbena a Prometheových jater Jiřího Koláře.

Více o Kritické hybridní edici

Tisková zpráva