Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Online přednáška Astrid Muls o Vzdělávací nadaci Jana Husa

Astrid Muls, která se zaměřuje na nadnárodní rozměr disentu z interdisciplinárního hlediska, bude ve své přednášce hovořit o Vzdělávací nadaci Jana Husa, podzemní intelektuální síti, která v 80. letech přispívala k udržení svobodného intelektuálního života v Československu.

Přednášku v českém jazyce můžete sledovat 31. května 2022 od 18 hodin online na Google Meet (meet.google.com/gnu-jhrr-uby).

Anotace přednášky:

Astrid Muls – Od Jan Hus Educational Foundation k Association Jan Hus: disonance britských a francouzských podzemních akademických sítí v 80. letech

Vzdělávací nadace Jana Husa a její protagonisté nezpochybnitelně přispěli k udržení svobodného intelektuálního života v Československu před rokem 1989. Tato iniciativa, která byla definována jako čistě vzdělávací, se zavázala k zachování dynamického akademického života. Přesto však měli její protagonisté vlastní politické názory. Cílem této přednášky je prozkoumat rozdíly, které mohly existovat mezi oficiálním diskurzem nadace a diskurzem jejích protagonistů. Na základě studia osobní korespondence je navíc možné sledovat ideologické odlišnosti, které charakterizovaly britské a francouzské účastníky těchto podzemních intelektuálních sítí.

Astrid Muls (Ph.D.) dokončila na Svobodné univerzitě v Bruselu doktorát o československém disentu z hlediska jeho mediálního ohlasu ve Francii a Belgii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na nadnárodní rozměr disentu z interdisciplinárního hlediska, s důrazem na literární, historický a kulturní rozměr tohoto fenoménu. Podílí se také na překladech do francouzštiny (zejména na antologii básní Petra Hrušky) a v září 2022 bude na ULB vyučovat seminář Kultury střední Evropy.

Astrid Muls