Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Nová pomůcka pro vyučující literatury: k Seminářům České knižnice přibývají Dílny

Učiteli oblíbené Semináře, které analyzují literární díla vydaná v České knižnici, doplňují nyní Dílny. Ty přinášejí sadu úloh vztahujících se k vybranému dílu. Jejich cílem je sdílení dobré praxe. První pětici si již můžete stáhnout na webu.

Dílny České knižnice

Semináře

Obsáhlejší Semináře České knižnice jsou koncipovány jako průvodce po jednotlivých rovinách analyzovaného literárního díla. Věnují se literárněhistorickému kontextu díla, literárnímu žánru, kompozici, tématům a motivům, časoprostoru, vypravěči nebo básnickému subjektu, jazyku, stylu a básnickým prostředkům. Určeny jsou zejména studentům středoškolských a vysokoškolských literárních seminářů (v případě středních škol spíše vyučujícím). Každý svazeček Seminářů České knižnice je výsledkem spolupráce autora a redakce se dvěma lektory – literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Dílny

Dílny rozšiřují Semináře. Najdete v nich sadu úloh vztahujících se k jednotlivým svazkům vydaným v Knižnici, a to včetně řešení. Tvoří je středoškolské učitelky a učitelé pro své kolegyně a kolegy s cílem sdílet dobrou praxi. I Dílny České knižnice jsou lektorovány a redakčně zpracovány.

První pětice Dílen ke stažení:

Obě řady výukových materiálů řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Graficky je upravuje Jan Čumlivski.

Dílny České knižnice vycházejí v rámci projektu Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, který je spolufinancován Evropskou unií.