Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Kniha Marie Brunové mapuje život i dílo Jiřího Weila a vyvrací některé zažité omyly

Ve stuttgartském nakladatelství ibidem vyšla v řadě zaměřené na literaturu a kulturu střední a východní Evropy práce kolegyně Marie Brunové Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils. Autorka v ní předkládá výsledky mnohaletých rešerší a výzkumu díla českého spisovatele, novináře a překladatele židovského původu Jiřího Weila (1900–1959).

Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils

Tento komunisticky orientovaný autor psal reportáže, povídky i romány. Marie Brunová Weilovy prozaické texty klasifikuje v rámci teorie fikčních textů a podrobuje je kritické analýze. Dotýká se přitom nejen geneze textů, ale i některých dosud sporných či neobjasněných míst ve Weilově biografii. Například se zevrubně věnuje pobytům Jiřího Weila v Sovětském svazu ve dvacátých a třicátých letech, zkoumá jeho reportáže, které při těchto cestách vznikaly a jež mu posloužily jako předobrazy pozdějších povídek.

Výzkum Weilova života a díla přinesl několik zásadních objevů: Při mapování Weilových cest se autorce kupříkladu podařilo vyvrátit dlouho tradovaný omyl, že byl Weil během svého pobytu v Sovětském svazu v polovině třicátých let vězněn v gulagu. Jiří Weil byl sice na jaře roku 1935 poslán na „převýchovu“ do střední Asie, jednalo se však o mezinárodní výrobní družstvo Interhelpo nedaleko hlavního města Kyrgyzstánu Biškeku, a nikoliv o pracovní tábor. Jiří Weil zde strávil přes půl roku, a i když byl jeho návrat do Československa komunistickými stranickými orgány označen za „nežádoucí“, podařilo se mu v září téhož roku Asii opustit a po několikaměsíčním putování se na konci listopadu vrátit do vlasti.

Kromě doplnění Weilovy biografie je kniha zajímavá rozsahem zkoumaných textů. Korpus 56 reportáží, 53 povídek, 11 románů a bibliografie tvoří solidní heuristickou bázi pro další výzkum Weilova díla nejen německojazyčným odborným publikem.

obsah knihy

Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils v e-shopu nakladatelství ibidem

Die faktualen und fiktionalen Texte Jiří Weils