Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Medaile Josefa Dobrovského pro Danielu Hodrovou a Petra Steinera

V pondělí 13. června 2022 převzal ve vile Lanna Petr Šámal, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách pro dva vynikající literární vědce, Danielu Hodrovou a Petra Steinera.

Medaile Josefa Dobrovského

Daniela Hodrová je literární teoretička, jejíž vědecké práce svým významem přesahují hranice oboru. Svým literárním dílem zásadně přispěla k rozvoji české literatury a kultury. V Ústavu pro českou literaturu působila v letech 1975–2016.

Peter Steiner je literární teoretik, historik a slavista, jeho překlady prací českých literárních vědců, ale především vlastní vědecké práce významně přispěly k poznání české literatury a české literární vědy ve světě. Mnoho let spolupracuje s Ústavem pro českou literaturu. Podílel se (a stále podílí) na řešení několika teoreticky a historicky orientovaných vědeckovýzkumných projektů.

Oběma oceněným gratulujeme!