Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Pozvánka na přednášku Martiny Kopf o migraci v literatuře keňských žen

Jak keňské spisovatelky reflektují migraci do Evropy? Jak důležitá je pro ně vlastní zkušenost s mobilitou? A do jaké míry jejich psaní otevírá a posouvá hranice myšlení o migraci v globalizované současnosti? Další přednášející cyklu Literárněvědné fórum, které se v tomto semestru věnuje tématu žen v (e)migraci, bude v úterý 14. března Martina Kopf z Institutu afrických studií Vídeňské univerzity.

LVF: Martina Kopf

Přednáška v německém jazyce bude překládána do češtiny.

Anotace přednášky

Martina Kopf – Migrace v literatuře keňských žen / 14. 3. 2023 od 17 h, horní sál ÚČL, Na Florenci 3, Praha 1

V moderní literatuře afrických spisovatelek je migrace do Evropy složitým tématem, v němž se objevují nové, transnacionální a přeshraniční vazby a identity, které jsou konfrontovány se stereotypy, překážkami a otevřenou diskriminací. Přednáška vychází z knihy Nanjaly Nyaboly Travelling While Black: Essays Inspired by a Life on the Move (2020) a pojednává o tom, jak keňské spisovatelky reflektují formy migrace do Evropy. Jaký význam přikládají zkušenostem s mobilitou? Do jaké míry jejich psaní posouvá hranice (evropského) myšlení o migraci v globalizované současnosti?

LVF Martina Kopf

Přednášky Literárněvědného fóra se v tomto semestru věnují tématu žen v (e)migraci. V následujících měsících budete moci vyslechnout příspěvky Evy Hausbacher (Universität Salzburg), Katji Kobolt (ZRC SAZU, Lublaň) a Birgit Mertz-Baumgartner (Universität Innsbruck). Všechny přednášky budou přeloženy do češtiny.

— Více informací o přednáškovém cyklu včetně seznamu přednášek a jejich anotací

Soubor přednášek Ženy v (e)migraci. Posttraumatická vyprávění 20. století připravila Lucie Antošíková, vedoucí Týmu pro výzkum traumatu a paměti v literatuře.

Cyklus se uskuteční v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Anatomie evropské společnosti“.