benzimidazole vs ivermectin ivermectin for small birds ivermectina se puede tomar ivermectin human dosage chart achat mectizan is ivermectin pills a prescription como debo tomar ivermectina 6 mg para covid
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Korpus současné poezie umožní další výzkum české poezie po roce 1989

Na adrese soucasnapoezie.cz byl spuštěn Korpus současné poezie, který vznikl díky spolupráci Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Tuto datovou základnu nabízíme odborné i širší veřejnosti jako výchozí bod při poznávání současné poezie.  

V tuto chvíli korpus obsahuje 35,5 milionů slov a jedná se pravděpodobně o největší korpus současné poezie na světě.

Básně zařazené do korpusu pocházejí ze dvou zdrojů: knihy (496 básnických sbírek) a web (kompletní obsah šesti amatérských literárních serverů). Chtěli bychom totiž kromě jiného umožnit srovnání těchto dvou mediálních polí, na nichž se život současné poezie odehrává.

Korpus rovněž reflektuje generační vrstevnatost současné básnické scény. Reprezentativně jsou zastoupeni autoři generací X a Y, v rozšiřování korpusu směrem ke starším generacím pokračujeme.

Data jsou přístupná prostřednictvím čtveřice nástrojů, s jejichž pomocí můžete vyhledávat klíčová slova, rýmové páry, sestavovat frekvenční přehledy apod.

Korpus současné poezie vzniká již od roku 2015. Koncepčně a organizačně projekt garantují Karel Piorecký (ÚČL AVČR) a Michal Škrabal (ÚČNK FFUK). Technicky, resp. programátorsky se na něm podílejí Pavel Procházka (ÚČNK FFUK) a Petr Plecháč (ÚČL AVČR). Na digitalizaci textů a jejich tagování pracovali Martin Šplíchal, Ondřej Pavlík, Milan Pavlovič, Štěpán Truhlařík, Šárka Kadavá a Lukáš Tomášek.