Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Ivan Klimeš o prvním českém historickém velkofilmu

V úterý 18. 1. od 17 h bude Ivan Klimeš z Katedry filmových studií FF UK ve své online přednášce hovořit o myšlence národního historického velkofilmu, kterým byl i Kolárův Svatý Václav z roku 1929.

Ivan Klimeš: Idea národního historického velkofilmu a Kolárův Svatý Václav

Anotace přednášky

První historický velkofilm české provenience, film snad diskutabilních kvalit, ale rozhodně nezaslouženého osudu, vznikal na velice oficiální bázi v rámci svatováclavského milénia. To samo o sobě předurčovalo způsob uvažování tvůrčího týmu o svatováclavské tradici i uchopení v umělecké kultuře tolik frekventovaného námětu, a to jak ve smyslu interpretačním, tak stylovém. Dílo vzniklé na společenskou objednávku s politickým pozadím se možná již v pokročilém meziválečném období poněkud míjelo s aktuálními náladami společnosti a jejími živými tématy, nicméně vstupovalo zásadním způsobem, pohříchu silně tradicionalisticky, do kontextu filmově historického a vypovídá mnohé o vztahu české společnosti k historickým tradicím. Přednáška naznačí stylovou orientaci Kolárova filmu také v komparaci se dvěma výraznými zahraničními projekty srovnatelného druhu – Dreyerovým Utrpením Panny Orleánské a Langovými Nibelungy.

Sledujte přednášku online

Chcete-li se zúčastnit diskuze, doporučujeme připojit se k videokonferenci (meet.google.com/fau-dero-cas). Živé vysílání a posléze i záznam můžete sledovat na našem YouTube kanálu.

Literárněvědné fórum

Lednová přednáška uzavře podzimní cyklus Literárněvědného fóra, který se věnoval problematice zasahování umění do veřejného prostoru v období tzv. první republiky. Přednášky se na příkladech konkrétních děl, reprezentací a uměleckých událostí zabývaly otázkami spojenými s reprezentačními strategiemi, politickým diskurzem, politizací umění či způsobem ovlivňování veřejného mínění a hodnotových postojů společnosti. Témata přednášek vycházela z interdisciplinárního výzkumného projektu Umění, gesto, argument (umění a veřejný prostor v meziválečném Československu).

událost na Facebooku