Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Hledáme specialistku či specialistu na literaturu 15. století

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení pracovní pozice výzkumná pracovnice / výzkumný pracovník do oddělení starší literatury. Jaká bude náplň práce, co požadujeme a jak se přihlásit?

Náplň práce:

  • aktivní vědecká činnost v oboru, participace na grantových projektech a dalších badatelských úkolech oddělení
  • kolektivní i individuální výzkum na poli historie starší literatury na českém území se zřetelem k její pluralitě i k celoevropskému kontextu
  • publikování vědeckých prací a participace na oborových konferencích
  • archivní výzkum

Minimální požadavky:

  • vzdělání – Ph.D. v oboru literárněvědné bohemistiky, medievistiky či příbuzných disciplín se specializací na starší literaturu
  • zkušenosti s pramenným výzkumem literárních dějin střední Evropy a s užitím současných teoretických konceptů při intepretaci předmoderních textů
  • významná vědecká činnost v oboru se specializací na středověkou literaturu (publikované studie, aktivní účast na konferencích), zkušenost s vědeckou prací a publikováním v zahraničí výhodou
  • zkušenost s formulací vlastních výzkumných otázek a aktivní participací na výzkumných projektech
  • běžná práce na PC, dobrá znalost MS Word a dalších kancelářských programů
  • jazykové znalosti: čeština, angličtina/němčina/francouzština, pokročilá schopnost mluveného a psaného odborného projevu v některém ze světových jazyků

Přihlášky obsahující stručný nástin vědeckých záměrů (maximálně dvě normostrany), strukturovaný odborný životopis a osobní bibliografii zašlete do 9. června 2023 na e-mail kariera@ucl.cas.cz.

více informací o výběrovém řízení (pdf)