how long will ivermectin liquid 1% last in the refridgerator ivermectina para perros sarna ivermectina en tabletas overdose ivermectin ivermectina preço raia ivermectina 6 mg para que es
Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibliografie

16. listopad 2018

V úterý 20. listopadu od 17 h přednese Marta Kolárová v rámci Literárněvědného fóra přednášku s názvem ČLB pohledem zvenčí: výsledky uživatelského výzkumu infrastruktury Česká literární bibiografie.

Přednáška představí výsledky online dotazníkového šetření spokojenosti uživatelů výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie, provedeného v únoru 2018. Průzkumu se zúčastnilo bezmála 500 respondentů, kteří hodnotili svou spokojenost se službami ČLB i formulovali návrhy pro vylepšení jejích služeb v budoucnu. Získaná statistická data umožňují též popsat stávající profil uživatelské komunity ČLB prostřednictvím základních sociologických ukazatelů.

Akce se koná v horním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Jste srdečně zváni!

POZVÁNKA KE STAŽENÍ