Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

Beowulf single-authorship claim is unsupported — o autorství eposu Beowulf v časopise Nature Human Behaviour

V prestižním vědeckém časopise Nature Human Behaviour vyšel příspěvek, na kterém se podílel i kolega Petr Plecháč. Článek reaguje na studii z r. 2019, která podpořila hypotézu, že je známý epos dílem jediného autora.

V roce 2019 byl v časopise Nature Human Behaviour publikován článek zabývající se kvantitativní analýzou staroanglických básnických textů, která mimo jiné potvrdila, že známý epos Beowulf je spíše z pera jediného autora.

Replikační studie provedená kolegou Petrem Plecháčem, Andrewem Cooperem z Univerzity v Uppsale, Benjaminem Nagyem z Univerzity v australském Adelaide a Artjomsem Šeļym z Polské akademie věd v Krakově ukazuje, že výsledky byly zkresleny chybami v datech, nevhodně použitými metodami a že některé z nich jsou dokonce nereplikovatelné.

Podle Petra Plecháče nová, detailnější analýza přesvědčivě dokazuje, že epos Beowulf je značně stylově různorodý. Stylovou jednotnost, kterou našli autoři v roce 2019, rozhodně nepotvrzuje.

— článek: Beowulf single-authorship claim is unsupported

— tisková zpráva AV ČR