Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku

Nemáte žádné položky v košíku

21. ročník Studentské literárněvědné konference se uskuteční 27.–28. dubna 2023 v Brně

Tradiční konferenci, jejímž záměrem je iniciovat a podpořit činnost začínajících literárních vědců, pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR společně s Ústavem české literatury FF MU. Příspěvky lze hlásit do 21. března 2023.

I letos bude konferenční setkání tematicky otevřené, mladí badatelé se mohou přihlásit s příspěvkem na jakékoli téma z oblasti literární vědy a představit své dosavadní výstupy.

Setkání je určeno pregraduálním i doktorským studentům. Vítáni jsou i pedagogové a odborníci z jednotlivých akademických pracovišť, ochotní poskytnout referujícím erudovanou zpětnou vazbu. Odborné debaty a vzájemné sdílení nových poznatků představují zásadní přínos celé akce.

Studentská literárněvědná konference je koncipována jako výběrová, účastnit by se jí měli ti, kteří uspěli ve fakultních a katedrových předkolech, případně ti, které vybrali relevantní představitelé vysílajících institucí.

K přihlášce je třeba kromě anotace příspěvku přiložit i doporučení vyučujícího či školitele, s nímž by měl potenciální účastník svůj referát konzultovat. Konečný program konference bude sestaven s ohledem na tato doporučení, pořadatelé si vyhrazují právo některé referáty odmítnout.

Konference se bude primárně konat prezenčně v prostorách Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno. Připojit se bude možné i online.

více o Studentské literárněvědné konferenci, přihláška ke stažení