Ústav pro českou literaturu AV ČR Institute of Czech literature of the CAS
Obsah vašeho košíku
Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích
Magdaléna Jacková
1 ks
314.00 
Cena včetně DPH
1 ks
314.00 Kč
Aktuality

Stipendia na podporu studijních pobytů v roce 2024

Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o Fellowship Josefa Dobrovského. Přihlásit se mohou zahraniční badatelé, kteří mají zájem v roce 2024 ve spolupráci s ÚČL uskutečnit studijní nebo výzkumný pobyt v České republice.

22. 9. 2023

Pozvánka na přednášku Karoliny Jeftic

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Karoliny Jeftic nazvanou Daleko ode mě: O reprezentaci traumatu, kterou můžete navštívit v pátek 22. září 2023 od 17 hodin v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (NA Florenci 3, Praha 1).

19. 9. 2023
Další aktuality
Nové knihy
KALENDÁŘ AKCÍ
2. 10. 2023 14:00 Edward J. Gray – How Research Infrastructure Empowers SSH Researchers
3. 10. 2023 17:00 Daniel Soukup – Pro conversione Judaeorum. Jezuitská katechetická literatura pro misii mezi Židy
20. — 21. 10. 2023 9:00 Otfried Preußler (1923–2013): Mezi mnoha světy
6. — 10. 11. 2023 10:00 Týden Akademie věd ČR 2023
22. — 25. 11. 2023 15:30 (Un)Vereintes Europa? Grenzen und Grenzüberschreitungen in der deutschen und österreichischen Literatur nach 2000
8. 12. 2023 10:00 Kolokvium Jak vyprávět klimatickou změnu a environmentální žal?
Literární vesmír logo

Literární vesmír na jeden klik

ZDROJE, DATA A NÁSTROJE PRO STUDIUM LITERATURY
Blog Česká literatura

Expresionismus jako umělecký i životní postoj. Dvacet expresionistických dramat z Čech a Moravy

Autor: MILAN TVRDÍK
Datum zveřejnění: 25. září 2023

Antologie Expresionistické drama z českých zemí je prvním svazkem nové ediční řady Drama. Jejím záměrem je (volně parafrázováno) zpřístupnění významných divadelních a rozhlasových her z různých historických etap či tematických nebo žánrových oblastí české literatury. V případě prvního svazku se však nejedná pouze o českou literaturu, ale i druhou zemskou literaturu — literaturu německou. S napětím čekám, zda řada bude i nadále jako v tomto…

Na křižovatce mezi církevní slovanštinou, latinou a češtinou

Autor: JULIA VERKHOLANTSEV
Datum zveřejnění: 18. září 2023

Středověké Čechy na svém území zaznamenaly dvě epizody slovanské liturgie a hlaholského písemnictví: první v době přemyslovské, v 10. a 11. století, a druhou v době lucemburské, ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století. Kniha Václava Čermáka Hlaholské písemnictví v Čechách doby lucemburské pojednává o druhé epizodě. Podrobnosti vzniku prvních slovanských abeced, hlaholice a cyrilice, spolu s překlady…

Další příspěvky

Pracoviště Praha

Na Florenci, 1420/3, 110 00 Praha
Tel +420 222 828 111 (recepce)
+420 222 828 117 (sekretariát)
Datová schránka nq8ie7m
E-mail literatura@ucl.cas.cz
Knihovna otevírací doba

Pracoviště Brno

Květná 8, 603 00 Brno
Tel +420 778 487 900
E-mail vrbova@ucl.cas.cz