Previous Next
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...
Prožít dobu prostřednictvím slov MARKÉTA KITTLOVÁ Antologie Cesty do utopie je rozsahem a editorským záměrem monumentální dílo. Na téměř devíti stech...
Strukturalismus v průsečíku pohledů ROMAN KANDA Polský bohemista a slavista Piotr Gierowski (1978) působí na Jagellonské univerzitě v Krakově a zabývá se...

V souřadnicích mnohosti. Česká literatura v letech 2001–2010

V jaké situaci se nachází současná česká literatura? Čím je specifická literární tvorba prvního desetiletí nového milénia? Jaké jsou její trendy, proudy, směry a tendence? Jaká nová jména se objevila na naší literární scéně?

Na tyto a další otázky bude hledat odpovědi přednáškový a diskusní cyklus spjatý s publikací V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích, kterou v současné době dokončuje Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Předchozí díl této publikace, který se věnoval literatuře devadesátých let a vyšel v roce 2008 v nakladatelství Academia, nesl titul V Souřadnicích volnosti. Nyní se ústředním motivem titulu i přístupu autorů k tématu stává slovo mnohost, a to nejen jako výraz pro různorodou a pestrou řadu vznikajících literárních děl, ale též jako vyjádření naplnění, až přesycení současného knižního trhu a čtenářského zájmu.

Cyklus bude rozdělen do dvou částí. První z nich proběhne od září do prosince a bude věnována vývoji, proměnám a současnému stavu jednotlivých literárních druhů a obecné situaci soudobého literárního života.

V letním semestru pak přednášky nahradí kulaté stoly zaměřené vždy na jeden konkrétní problém současné literatury (literární kritika, překlady a propagace české tvorby v zahraničí, literatura a peníze, nakladatelství, knihkupci, knihovny a čtenáři, divadla a současné české drama).

 

14. 1. 2014 v 17 h.

Přežili rok 2000. Nakladatelské řemeslo za posledních 13 let

 

11. 2.  2014 v 17 h.         

Současná česká literatura v knihovnách a knihkupectvích

 

11. 3. 2014 v 17 h.

Stát a literatura. Podpora literatury z veřejných zdrojů

 

15. 4. 2014 v 17 h.    

Současná česká tvorba v divadlech

 

14. 5. 2014 v 17 h.  

Současná česká literatura v překladech

 

10. 6. 2014  v  17 h.

Současná literární kritika

 

V zimním semestru v rámci Literárněvědného fóra vystoupili:

 

24. 9. 2013 v 17 h. 

„Nová vlna“ v českém dramatu

přednášející: Lenka Jungmannová (ÚČL AV ČR)

 

8. 10. 2013 v 17 h. 

Obrys poezie v první dekádě nového tisíciletí

přednášející: Petr Hruška (ÚČL AV ČR)

 

12. 11. 2013 v 17 h. 

Ve znamení návratů. Česká próza v letech 2001–2010

přednášející: Alena Fialová (ÚČL AV ČR)

 

10. 12. 2013 v 17 h. 

Mezi rozpínavostí a marginalitou. Česká literární kultura 2001–2010

přednášející: Karel Piorecký (ÚČL AV ČR)

 

Přednáškový cyklus vzniká v rámci grantového projektu Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích (GA ČR P406/11/2030).

 

Přednášky jsou veřejně přístupné. Není-li uvedeno jinak, konají se v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,  Na Florenci 3, Praha 1.

 

Pro případné informace kontaktujte dr. Alenu Fialovou (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) nebo dr. Dalibora Dobiáše (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Staročeský dýchánek

V rámci Literárněvědného fóra se uskuteční další volná řada přednášek zaměřených ke starší české literatuře a jejím širším kulturním a historickým souvislostem.

 

4. únor, 17:00

Marek Janosik-Bielski: Staročeská Sbírka kázání založených na legendách


4. březen, 17:00

Pavlína Cermanová: Čechy na konci věků - Apokalyptické myšlení a vize husitské doby


1. duben, 17:00

Martin Bažil: Staročeský mastičkář


6. květen, 17:00

Lucie Doležalová (téma bude upřesněno)


3. červen, 17:00

Markéta Klosová (téma bude upřesněno)

 

V zimním semestru se konaly dyto Staročeské dýchánky:

 

1. říjen, 17:00

Mgr. Jan Pišna (ÚČL AV ČR): Vliv Ondřeje Ungnada ze Suneku na českou knižní kulturu 16. století

 

5. listopad, 17:00

Mgr. Jana Hubková, Ph.D. (Muzeum města Ústí nad Labem): Michal Longolius Kralovický a jeho LABORATORIUM VERI CHRISTIANI aneb překladatel a jeho čtenáři

 

Pro případné informace kontaktujte dr. Daniela Soukupa (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.