Previous Next
Víra v očividné poznání aneb Co s literaturou v době nedůvěry v slovo? MARIE ŠKARPOVÁ Lenka Řezníková si v knize Ad maiorem evidentiam. Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A....
Nový pohled na počátky českého knihtisku VÁCLAV BOK Kamil Boldan, náš přední knihovědec specializovaný na studium prvotisků, předkládá po řadě odborných článků a...
Za Vlastimilem Válkem ZUZANA URVÁLKOVÁ „Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož člověka nelze vyhnat.“ Jean Paul Úmrtím doc. PhDr. Vlastimila...

Ústav pro českou literaturu AV ČR připomněl třicáté výročí úmrtí literárního vědce Felixe Vodičky (11.4.1919-5.1.1974) uspořádáním pracovního kolokvia, které se zaměřilo na badatelův přínos moderní literární historii a teorii. Příspěvky zamýšlené především jako motivace pro další diskusi, která přinesla početné podněty, byly sdruženy do čtyř problémových okruhů mapujících sféry Vodičkova zájmu:

  1. K dějinám literatury a literární historiografii (referáty přednesli Herta Schmid, Universitaet Potsdam a Dalibor Tureček, JČU České Budějovice)
  2. Teorie prózy jako perspektiva moderní naratologie (referáty přednesli Alice Jedličková, Tomáš Kubíček a Ondřej Sládek, ÚČL AV ČR Praha)
  3. K pojetí konkretizace a literárních vztahů (referáty přednesli Marie Kubínová, Lenka Kusáková, Miroslav Červenka, Milan Jankovič, ÚČL AV ČR Praha a Jiří Holý, FF UK Praha)
  4. Felix Vodička, věda a instituce (referáty přednesli Jaroslava Janáčková, FF UK Praha a Zdeněk Pešat, ÚČL AV ČR Praha).

Podrobnou zprávu o průběhu jednání přinesl časopis Česká literatura;ČL 52, 2004, s. 281-284; byl vydán sborník.

 

{webgallery integration="phocagallery"}11{/webgallery}