Previous Next
Kolik možností má editor JAN MALURA — ZDENĚK SMOLKA Dosavadní česká textologie je primárně zaměřena na umělecká díla. Disponuje dvěma příručkami,...
Brabec mimo řád a Brabec pro řád, Brabec vyprávějící a Brabec vyprávěný: Brabec 90 MARTIN C. PUTNA „A kdo to tedy je, ten váš Brabec, když říkáte, že je tak mimořádný?“Každý současný student, který už...
Podrobná mapa svobodné tvorby a myšlení v letech 1949–1989 JIŘÍ SUK Kniha Český literární samizdat, připravená k vydání devítičlenným autorským kolektivem pod vedením renomovaného...

Ústav pro českou literaturu AV ČR připomněl třicáté výročí úmrtí literárního vědce Felixe Vodičky (11.4.1919-5.1.1974) uspořádáním pracovního kolokvia, které se zaměřilo na badatelův přínos moderní literární historii a teorii. Příspěvky zamýšlené především jako motivace pro další diskusi, která přinesla početné podněty, byly sdruženy do čtyř problémových okruhů mapujících sféry Vodičkova zájmu:

  1. K dějinám literatury a literární historiografii (referáty přednesli Herta Schmid, Universitaet Potsdam a Dalibor Tureček, JČU České Budějovice)
  2. Teorie prózy jako perspektiva moderní naratologie (referáty přednesli Alice Jedličková, Tomáš Kubíček a Ondřej Sládek, ÚČL AV ČR Praha)
  3. K pojetí konkretizace a literárních vztahů (referáty přednesli Marie Kubínová, Lenka Kusáková, Miroslav Červenka, Milan Jankovič, ÚČL AV ČR Praha a Jiří Holý, FF UK Praha)
  4. Felix Vodička, věda a instituce (referáty přednesli Jaroslava Janáčková, FF UK Praha a Zdeněk Pešat, ÚČL AV ČR Praha).

Podrobnou zprávu o průběhu jednání přinesl časopis Česká literatura;ČL 52, 2004, s. 281-284; byl vydán sborník.

 

{webgallery integration="phocagallery"}11{/webgallery}